Potrzeba lepszego systemu zatrudniania cudzoziemców

Jedną z największych przeszkód, na jakie natrafiają polscy przedsiębiorcy, jest trudność w znalezieniu…

Rekordowa liczba obcokrajowców prowadzi własną działalność gospodarczą w Polsce

Tak wielu cudzoziemców, którzy prowadzą własny biznes i są zarejestrowani w ZUS jeszcze…

PARP dotacjami zachęca zagraniczne start-upy do prowadzenia biznesu w Polsce

Już od kilku miesięcy funkcjonuje program o nazwie „Poland Prize”, którego celem jest…

"Ratunkiem dla przedsiębiorców mogą być Białorusini, Wietnamczycy i Hindusi"

Nawet 500 tys. osób może zniknąć z polskiego rynku pracy po otwarciu się Niemiec…

Kryzysy na tle kulturowym coraz częściej dotykają polskie firmy

Jak wynika z raportu „Różnorodność kulturowa a wizerunek pracodawcy” opracowanego przez Procontent Communication,…

Zagraniczne start-upy chcą robić biznes w Polsce

Ponad 162 start-upów zaaplikował do programu Nobel Prize. Ma on na celu przyciągnąć…

Wyższe kary za zatrudnianie obcokrajowców "na czarno"

Już niedługo wejdzie w życie uchwalona 10 maja ustawa o skutkach powierzania wykonywania…