Warunki uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy

Osobie, która utraciła zdolność do pracy zarobkowej w określonych warunkach przysługuje świadczenie z…

Umowa o dzieło

Pracodawcy stają obecnie przed niełatwym wyborem. Angażując pracownika, muszą określić formę zatrudnienia i…

Umowa zlecenia

Obecna sytuacja gospodarcza kraju sprawia, że przedsiębiorcy decydują się na takie ukształtowanie stosunku…

Jak najkorzystniej rozwiązać umowę o pracę? - wypowiedzenie

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na skutek złożenia jednostronnego oświadczenia przez pracownika…

Wynagrodzenie jakie przysługuje pracownikowi podczas niezdolności do pracy

Pracownikowi, który jest czasowo niezdolny do pracy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej Kodeksem…

Strategiczne aspekty biznes planu

Założenie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga planowania, zwłaszcza gdy w grę wchodzi poważne przedsięwzięcie…

Spory w negocjacjach

Negocjacje prowadzimy tylko w sytuacjach konfliktowych. Konflikt jest zjawiskiem, z którym spotykamy się…

Rola decyzji w biznesie

Decyzją nazywamy dowolny wybór określonego sposobu organizacji układu działań. Jest ona uogólnieniem celu…

Menadżer w świetle organizacji, komunikacji i konfliktu

Menadżer, czy to w organizacji społecznej, czy też w zakładzie pracy, ma na…

Nietypowe formy zatrudnienia

Coraz częściej pracodawcy decydują się na nowe, nietypowe formy zatrudniania, jak np. leasing…

Rodzicielskie przywileje podwładnych

W związku z rodzicielstwem pracownicy mają określone uprawnienia, które mają na celu m.in.…

Kontrolna rola kadr

W kontroli nie chodzi o szukanie winnych i ich karanie, ale o wykrycie…

Motywacyjny system wynagradzania

Pracownik dąży do osiągnięcia zamierzonego celu. W tym dążeniu jest w stanie pokonać…

Staż zawodowy jako wyznacznik wysokości świadczeń

Po to, by nabyć niektóre uprawnienia pracownicze, trzeba mieć odpowiedni staż zawodowy. Problem…

Ochrona przedemerytalna

Do końca 2003 roku pracodawca nie mógł wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu…

Świadczenia za wypadki przy pracy

Osoby podlegające ubezpieczeniom wypadkowym w razie wypadku bądź choroby zawodowej mogą otrzymać świadczenia…

Zwolnienie pracownika

Zwalnianie nawet kiepskich pracowników nie należy z pewnością do łatwych i przyjemnych decyzji.…

Taktyki negocjacyjne

Każde negocjacje są inne. Należy zawsze dopasowywać stosowane taktyki do okoliczności panujących w…