Jak odzyskać dług od zagranicznego kontrahenta?

Wielu polskich przedsiębiorców i konsumentów darzy zagranicznych kontrahentów sporym zaufaniem, często nieuzasadnionym. Powstaje…

Jakie powinny być bezpieczne zabawki?

Zabawka musi być dla dziecka po prostu odpowiednio dobrana, uwzględniać jego wiek, typowe…

Certyfikat księgowy 2009

6 maja 2009 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego…

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2009 r.

Od 5 lutego 2009 r. obowiązuje większość przepisów ustawy z dnia 5 grudnia…

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Wprowadzenie zmian w Ordynacji podatkowej było niezbędne. Nowe przepisy są korzystne nie tylko…

VAT 2009: Zmiany w podatku od towarów i usług

O tym, że ustawa o VAT potrzebowała rychłych zmian, wiadomo było nie od…

PIT 2009: Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

23 października 2008 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym…

CIT 2009: Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawodawca przyzwyczaił już nas do wprowadzania corocznych zmian w podatkach. Od 1 stycznia…

Pełna i niepełna księgowość w 2009 r.

W dniu 22 sierpnia 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości,…

Nowe obowiązki pracodawców wysyłających pracowników do pracy w Niemczech

Minister gospodarki rozporządzeniem z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wymaganych dokumentów,…

Zatrudnianie pracowników z Rosji, Ukrainy i Białorusi

Stale rosnąca liczba osób wyjeżdżających z Polski za pracą i braki kadrowe, w…

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych

Niniejszy raport przedstawia zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej. Podwaliną pod…

PIT 2009: Nowe skale podatkowe - kto zyska a kto straci

Od pierwszego stycznia 2009 roku zaczną obowiązywać dwie stawki podatkowe w podatku PIT…

Waloryzacja rent i emerytur

Waloryzacja rent i emerytur jest wynikiem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z…

Licencja w zakresie zarządzania nieruchomościami po 1 stycznia 2008 r.

Boom na rynku wtórnym spowodował, że wiele osób związało swoją przyszłość gospodarczą z…

Czas pracy pracowników w 2008 roku

Czas pracy, zaraz po zarobkach, jest najczęściej pojawiającym się zagadnieniem dotyczącym relacji pomiędzy…

Przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną

Do tej pory system e-Deklaracji podatkowych swoim zasięgiem obejmował jedynie dużych podatników, których…

VAT 2008: Zmiany w podatku od towarów i usług

Niemalże co roku jesteśmy światkami wejścia w życie nowych przepisów dotyczących podatku od…