Ranking kont firmowych

Niższy ZUS dla nowych firm

Jednym z głównych problemów trapiących młode osoby chcące założyć własną firmę jest konieczność opłacania składek na ZUS. Jest to o tyle uciążliwe, że z ZUS-em musimy się rozliczać niezależnie od tego czy nasza firma generuje już jakieś przychody czy nie. Niestety pod tym względem wszyscy przedsiębiorcy są równi i bez wyjątku muszą wpłacać na konto instytucji określoną kwotę. W zależności od wieku firmy różni się tylko wielkość zobowiązań wobec ZUS.

Dobra wiadomość

Osoby, które założyły firmę po 23 sierpnia 2005r. mają prawo do korzystania z obniżonej składki ZUS. Regulacja obniżająca podstawę wymiaru składek ZUS od nowopowstałych firm weszła w życie 24 sierpnia 2005r. Zgodnie z tymi przepisami, w okresie pierwszych dwóch lat kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej początkujący przedsiębiorca za podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ZUS (emerytalne i rentowe) przyjmuje kwotę nie niższą niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Podstawa wymiaru składek

Obecnie(lipiec 2008r.) minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi tylko 269,73zł. Młody przedsiębiorca może oczywiście zadeklarować wyższą kwotę podstawy wymiaru składek, myśląc przyszłościowo o wyższej emeryturze czy świadczeniach chorobowych i rentowych. W praktyce zdarza się to jednak bardzo rzadko i początkujące firmy chętnie korzystają przysługującej im ulgi.

Niższe składki to nie jedyny plus tych przepisów. Zwalniają one bowiem przedsiębiorcę z comiesięcznego składania deklaracji DRA. Wyjątek stanowi deklaracja, w której następuje zmiana podstawy naliczania składki.

Nie dla każdego ulga

Ulgi na składki ZUS to rozwiązanie, z którego korzysta bardzo wiele początkujących firm. Jednak nie każdy przedsiębiorca może się z cieszyć z tego dobrodziejstwa. Ustawa wyraźnie wskazuje przedsiębiorstwa którym to prawo nie przysługuje. Są to firmy, które :

– prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
– wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej

Geneza ulgi

Warto przypomnieć, że ulga na ZUS została wprowadzona w wyniku pracy i zaangażowania Studenckiego Forum BCC, które jako pierwsza organizacja w Polsce postulowała wprowadzenie takiego rozwiązania w życie jako recepty na niską liczbę firm w Polsce.

Studenckie Forum BCC złożyło pierwsze 3 studenckie projekty ustaw 24 lipca 2003 roku, z których jedna dotyczyła właśnie obniżenia składek na ZUS dla startujących przedsiębiorców. Po wielu rozmowach w resorcie Wicepremiera Jerzego Hausnera z Panią wiceminister Małgorzatą Okońską – Zarembą udało się te zmiany wprowadzić.

Ulga popularna

Jak poinformowały Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości prawie 400 tys. osób skorzystało już z ulgi na ZUS dla startujących przedsiębiorców. Co jest ważne nie zmniejszyła się liczba firm płacących składki zgodnie z podstawową stawką. Nie potwierdziły się zatem liczne obawy, że wprowadzenie obniżonej składki spowoduje masowe unikanie płacenia podwyższonej stawki.

Ulga na ZUS to niewątpliwie dobry krok w stronę rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Każda inicjatywa, która zachęca młodych ludzi do założenia własnej firmy jest bardzo ważna. Oby tylko więcej takiego prawa wychodziło z naszego parlamentu.

Grzegorz Niewiadomy

MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
koniec z zusem 20 paź 2009 (17:54)

nie placic da sie. Tylko ze przez rok jak ci sie cos stanie, bedziesz musial sam zaplacic za opieke :)