Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zryczałtowany podatek dochodowy jest jedną z dostępnych form rozliczania się z fiskusem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt obliczany jest według stawek procentowych od osiągniętego przychodu. Podstawą do wyliczenia podatku jaki zapłacimy fiskusowi rozliczając się na zasadach ryczałtu są zapisy ewidencji przychodów, którą będziemy zobowiązani prowadzić.

Najprościej mówiąc, kwota podatku, którą zapłacimy rozliczając się ryczałtem jest wynikiem przemnożenia odpowiedniej stawki procentowej przez wielkość przychodu osiągniętego przez naszą firmę. Kwota podatku należnego fiskusowi zależy od wielkości przychodu, a nie jak to ma miejsce w przypadku zasad ogólnych od dochodu. Podatek zapłacimy, więc niezależnie czy nasza działalność będzie przynosiła zyski czy straty. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności. W chwili obecnej mamy pięć stawek:

Dla kogo ryczałt?

Z opodatkowania na zasadach ryczałtu możemy skorzystać gdy jesteśmy osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą. Forma ta dostępna jest również dla spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek jawnych osób fizycznych. Na ryczałt możemy się zdecydować gdy:

– prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą
– w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskaliśmy przychody w wysokości nie przekraczającej
250 000 €
– w przypadku podatników rozliczanych kwartalnie, limit wynosi 25 000 €
– rozpoczniemy wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystamy z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów

Przekroczenie limitu

Jeżeli przychody z Naszej działalności przekroczyły 250 000 euro to prawo do opodatkowania w formie ryczałtu tracimy od następnego roku.

Przekraczając poziom 250 000 euro przychodów nie mamy możliwości decyzji, którą z form opodatkowania na zasadach ogólnych wybrać. Jak wiadomo zasady ogólne dają możliwość rozliczania się według skali podatkowej lub płacąc 19 proc. podatek liniowy. W tym przypadku takiego wyboru nie mamy i jedyną formą na jaką możemy się zdecydować jest skala podatkowa. Dlaczego więc odpada podatek liniowy? Przyczyna jest prosta.

Decydując się na 19 proc. podatek liniowy jesteśmy zobowiązani do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego złożyć stosowne oświadczenie naczelnikowi danego urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania. W przypadku gdy przekroczenie kwoty progowej przychodów następuje zazwyczaj po tej dacie, oczywistym jest, że automatycznie tracimy możliwość wyboru podatku liniowego jako formy rozliczania się z fiskusem.

Ryczałt w pigułce

– kwota podatku zależy od wielkości przychodu, liczona jest jako procent od przychodów
– podatek płacimy również gdy firma wypracowała stratę
– z ryczałtu możemy skorzystać gdy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskaliśmy przychody w wysokości nie przekraczającej 250 000 €
– w chwili obecnej mamy pięć stawek ryczałtu: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%
– nie ma możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem
– jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów i wyposażenia oraz wykazu środków trwałych
– zaliczki na podatek wpłacamy do 20. dnia każdego miesiąca

– Coraz więcej firm wybiera ryczałt

– Tysiące ryczałtowców może mieć problemy

– Jak założyć sklep internetowy?

– Automaty vendingowe to niezły biznes

– Jak założyć prywatne przedszkole?

– Otwieramy własny pub

– Jak zarabiać na domenach?

Grzegorz Marynowicz

MamBiznes.pl