Zakładamy firmę krok po kroku. Koncesje, licencje, pozwolenia

Nie każdą działalność można prowadzić bez uzyskania stosownej zgody. W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej przepisy przewidują obowiązek uzyskania różnego rodzaju koncesji i zezwoleń. Bez tych „papierów” niektóre z wymarzonych biznesów nie wystartują.

Foto: YAY Foto/ Niwan Nuntasukkasame

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o koncesję będziemy się musieli starać gdy zamierzamy prowadzić następujące rodzaje działalności:

– poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
– wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
– wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;
– ochrona osób i mienia;
– rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;


– przewozy lotnicze.

Gdzie po koncesję?
O udzielenie koncesji zwracamy się do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. To właśnie w gestii ministra leży udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu. Od tej reguły jest kilka wyjątków. Dla przykładu, jeżeli chcemy założyć własną telewizję lub radio to o odpowiednią koncesję ubiegamy się wówczas nie w ministerstwie a w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

To ,które rodzaje działalności wymagają koncesji regulują konkretne przepisy takie jak:
– ustawa o łączności,
– ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,
– Prawo Łowieckiego,
– Kodeksu Celnego,
– ustawa o ochronie roślin uprawnych,
– ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
-ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym

UWAGA! Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.


Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

– dene dotyczące przedsiębiorcy, adres zamieszkania, siedziba firmy
– numer w rejestrze przedsiębiorców,
– informacje o rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być – udzielona koncesja,
– informacje określone w przepisach ustaw regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności

Dziedziny należące do działalności regulowanej
– prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;
– prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;
– przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;
– organizacja wyścigów konnych
– wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego;
– usługi detektywistyczne;
– konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin;
– obrót materiałem siewnym;
– wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów;
– prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;

– działalność telekomunikacyjna;

– organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę);
– świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą;
– prowadzenie kantoru;
– prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)
– działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia;
– prowadzenie stacji kontroli pojazdów;
– organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego
Dziedziny wymagające uzyskania licencji

– wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych;
– pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami,
– prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne

Grzegorz Marynowicz

MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

kd

22 grudnia 2008 Odpowiedz

Dodałbym jeszcze, że aby sprzedawać urządzenia elektryczne (a takim jest wg przepisów np. przedłużacz), należy być zarejestrowanym w GIOŚ.

Avatar

skarbus

24 marca 2009 Odpowiedz

to jest super pomoc

Avatar

ghast

7 kwietnia 2009 Odpowiedz

za posiadanie ostrych narzędzi będących przedmiotem twojej pracy w miejscu jej wykonywania też?

Avatar

Mikołaj

9 czerwca 2010 Odpowiedz

to jest super pomoc

Avatar

rik

5 grudnia 2010 Odpowiedz

ten portal jest bardzoooo pomocny;-)

Avatar

zygy

25 sierpnia 2011 Odpowiedz

Fajne opracowanko

Avatar

niepewny

7 marca 2012 Odpowiedz

niewypowiadam sie narazie jestem w trakcie rejesrtowania firmy jak wszystko pójdzie dobrze wróce z pozytywnym opisem

Avatar

zdzislaw

8 maja 2013 Odpowiedz

Czy pod dzialalnosc pkd 30.12 Z potrzebuje jakies zezwolenia ? Jak zdobyc atest itp?

Avatar

amk2

9 marca 2014 Odpowiedz

oraz koncesja na sprzedaż…młotków (oprócz tych, którymi się można puknąć w łeb)

Avatar

Olimpia

19 marca 2016 Odpowiedz

A czy potrzebna koncesj na ciuchy xxxl.w szczecinie jesli tak ile kosztuje. Olimpia

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*