Państwowa Inspekcja Pracy i Sanepid

Gdy zakładając firmę zatrudniamy także pracowników to jesteśmy zobowiązani w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej zawiadomić na piśmie Państwową Inspekcję Pracy (PIP) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Musimy także pamiętać o tym, aby informować PIP o wszelkich zmianach w firmie lub o jej likwidacji.


Odwiedzamy sanepid

Z kolejną wizytą musimy się wybrać do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, czyli do popularnego sanepidu. Jest to instytucja, która czuwa nad higieną pracy w zakładach pracy. Zakładając firmę jesteśmy zobowiązani do powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Musimy także przedłożyć na piśmie informację o środkach i procedurach jakie przyjęliśmy aby spełnić wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z daną dziedziną działalności gospodarczej.

Zgłoszenie do sanepidu obejmuje :
– złożenie wniosku
– przedstawienie inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym
– przedstawienie planów architektonicznych pomieszczenia
– udostępnienie do wglądu danych dotyczących pomieszczenia: powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody itp.
Zarówno zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy jak i sanepidu nie wiąże się z żadnymi opłatami.
Wzory dokumentów które należy przedłożyć znajdują się na stronach internetowych tych instytucji.

Krok VII: Koncesje, licencje, pozwolenia

Alicja Rozłucka

MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

różowa

31 marca 2009 Odpowiedz

pozdro dla wszystkich któży z tej pomocy korzystają

Avatar

justysia

20 marca 2010 Odpowiedz

ja zgłosze ze w bałajach w lubaczowie podkarpackim jet skarzona woda i nie można pić jej bo jet dla zdrowia niebezpieczna a tagrze dla skóry

Avatar

Sara

5 stycznia 2016 Odpowiedz

Kalety. Restauracja. Literatka. Nie posiadają książeczek sanepidowskich itd proszę ich najszybciej sprawdzić. Kalety ul. Gwoździa 42_660 Martyna i Tomasz Górecki. Literatka. Brak ociekarki

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*