Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

32 tys. zł dotacji, żeby zamienić bezrobocie na samozatrudnienie. Ostatnia szansa w tym roku

Myślisz o pozyskaniu dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej jeszcze w tym roku? W całym kraju powiatowe urzędy pracy ogłaszają ostatnie w tym roku nabory wniosków o popularną dotację z PUP.

Shutterstock/imred

Osoby pozostające bez pracy, które chcą spróbować swoich sił w biznesie mogą w tym roku pozyskać na ten cel 32 tys. Zł bezzwrotnego wsparcia. W roku 2021 średnia dotacja przyznawana na rozpoczęcie biznesu wynosi 21 tys. zł. Informacji o trwających naborach należy szukać na stronach powiatowych urzędów pracy.

32 tys. zł na zamianę bezrobocia na samozatrudnienie

W roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy może maksymalnie przyznać osobie zarejestrowanej jako bezrobotna 32 tys. zł, aby zamieniła bezrobocie na samozatrudnienie. W tym roku na ten cel przeznaczono już ponad 350 mln zł dowiedział się portal MamBiznes.pl. Z danych udostępnionych nam przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii wynika, że na początku lipca liczba nowych firm założonych za dotacje z PUP przez osoby bezrobotne wyniosła dokładnie 16 412. W sumie na konta początkujących biznesów popłynęła kwota 373 168 253,32 zł. Średnia kwota dotacji na jedną firmę utworzoną ze środków przyznanych przez urzędy pracy wyniosła 22,7 tys. zł. Po pierwszej połowie roku liczba założonych działalności gospodarczych za dotacje z PUP przekroczyła 16 tys. zł.

Dla porównania jeszcze na koniec maja takich firm było 12 281, a na koniec marca 3,5 tys. Jeśli tempo przyznawania środków na przejście bezrobotnych na samozatrudnienie się utrzyma to jest szansa żeby na koniec tego roku liczba założonych firm za dotacje z PUP była wyższa niż w roku 2020. Wtedy dotację na podjęcie działalności gospodarczej uzyskało 29 557 osób. Na realizację biznesowych pomysłów przeznaczono wówczas 622 mln zł. To byłby pierwszy raz od dawna, gdy liczba firm zakładanych za dotacje z PUP jest wyższa niż rok wcześniej. Maksymalna kwota, którą może pozyskać bezrobotny to zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na dany kwartał. Wskaźnik ten w styczniu tego roku wyniósł 5400 zł. To przełożyło się na maksymalną wysokość dotacji, która wynosi obecnie 32 tys. zł

Dotacja z urzędu pracy. Dla bezrobotnych, ale…

– ubiegający się o dotację przez ostatnie 12 miesięcy nie odmówił propozycji zatrudnienia czy też proponowanych form szkolenie realizowanych przez Urząd Pracy

– bezrobotny przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej

– starający się o dotację nie otrzymał wcześniej z urzędu pracy finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

– bezrobotny w okresie 24 miesięcy przed dniem ubiegania się dotację nie był skazany za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu

– ubiegający się o dotację nie złożył wniosku o dotację w innym urzędzie pracy

Ostatnie nabory w całej Polsce

Bezrobotni zainteresowani pozyskaniem dotacji jeszcze w tym roku muszą śledzić strony lokalnych urzędów pracy. Placówki w zależności od puli środków, która została na ten cel ogłaszają nabory wniosków. Poniżej kilka przykładowych ogłoszeń powiatowych urzędów pracy.

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.