Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Blisko 16 tys. zł dotacji dla prowadzących działalność gospodarczą. Urzędy pracy w całej Polsce przyjmują wnioski

W całej Polsce trwają nabory wniosków w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Właściciel firmy na jednego pracownika może pozyskać w ramach tej inicjatywy blisko 16 tys. zł. O dofinansowanie mogą się ubiegać wyłącznie przedsiębiorcy zatrudniający na umowie o pracę.

Fot. Shutterstock/ Ryvius

Przyjmowaniem wniosków zajmują się lokalne urzędy pracy. Na cały rok 2021 Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, które finansuje cały program przygotowało pulę 260 mln zł. Taka pula zostanie rozdysponowana między przedsiębiorców zainteresowanych szkoleniem swojej załogi

Blisko 16 tys. zł na jednego pracownika

Maksymalna kwota dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na jedną osobę nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. To oznacza, że górny limit obecnie wynosi dokładnie 15 855 zł. Wysokość dofinansowania wynosi: 80% dla małych, średnich i dużych firm oraz 100% dla mikroprzedsiębiorstw.

W 2021 roku o dofinansowanie z programu mogą się ubiegać przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, którzy na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność. Pieniądze trafią także na pracowników reprezentujących zawody deficytowe w danym powiecie lub województwie. (lista zawodów dostępna na www.barometrzawodow.pl ) Dodatkowo każdy Powiatowy Urząd Pracy prowadzi swoje wewnętrzne badania. Kolejną grupą preferowaną przy udzielaniu dofinansowania z KFS są pracownicy powyżej 45 roku życia oraz wracający do pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki na dzieckiem. Wsparcie zasili także firmy zatrudniające pracowników, którzy nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły czy świadectwa dojrzałości.

Kto nie może ubiegać się o dofinansowanie:

– przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają na umowę o pracę

– małżonek, dzieci lub inni członkowie rodziny właściciela firmy

– osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych,

– lekarze i lekarze dentyści, którzy chcą sfinansować szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe

– pielęgniarki i położne które chcą sfinansować specjalizacje, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,

– osoby zatrudnione przebywające na urlopie macierzyńskim, ojcowski bądź urlopie bezpłatnym

– prezesi spółek z o.o., którzy są jedynymi lub większościowymi udziałowcami w firmie

Właściciele firm mogą również składać wnioski o dofinansowanie szkoleń realizowanych drogą elektroniczną online. Katalog możliwości dofinansowania nie obejmuje konferencji, kongresów czy warsztatów. Środków nie można także pozyskać na kształcenie ustawiczne, które odbywa się poza Polską. Nie ma możliwości otrzymania dotacji na pokrycie studiów licencjackich, magisterskich czy doktoranckich. Wyłączone z program są także szkolenia obowiązkowe BHP czy PPOŻ a także badania okresowe. Przedsiębiorca nie może z tego programu pokryć kosztów wyjazdów, noclegu czy wyżywienia.

Przedsiębiorcy, którzy myślą o pozyskaniu dofinansowania z programu KFS  składają wnioski w lokalnym urzędzie pracy właściwym dla lokalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma ogólnokrajowego harmonogramu naborów dlatego aby sprawdzić terminy należy kontaktować się z danym urzędem pracy lub śledzić informacje na stronie tego urzędu. Oto przykładowe ogłoszenie dotyczące naboru wniosków. We Wrocławiu urząd pracy zakończył niedawno nabór wniosków. W dniach 11.02.2021-15.02.2021 r. wpłynęły 462 wnioski na kwotę 9 585 020,96 zł na przeszkolenie 2 374 osób co oznacza, że wnioskowana kwota znacząco przekracza przyznany limit, czyli kwotę 3 665 000,00 zł. W tej chwili trwa weryfikacja zgłoszeń i niedługo zostanie ogłoszona liste beneficjentów.

Wsparcie z KFS w pigułce:

Finansowanie: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Cel: wsparcie przedsiębiorców na działania poprawiające kompetencje pracowników

Przyjmowanie wniosków: lokalne urzędy pracy

Maksymalna kwota dotacji na 1 pracownika: 15 855 zł

Wysokość dofinansowania: 80 proc. wartości projektu

Wkład własny: 20%

Terminarz: nabory w różnych terminach w całej Polsce

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.