Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Duże pieniądze dla firm na wyjście z produktami poza Polskę. 800 tys. zł dotacji do wzięcia

Dwa dni temu wystartował kolejny nabór wniosków o dofinansowanie dla firm na globalną ekspansję ze swoimi produktami lub usługami. W ramach programu „Internacjonalizacja MŚP” przedsiębiorcy z globalnymi aspiracjami mogą pozyskać nawet 800 tys. zł na wyjście poza Polskę. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 22 grudnia. 

Fot. YAY Foto

Inicjatywa realizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Polska Wschodnia. O środki mogą się ubiegać osoby prowadzące działalność gospodarczą, które dysponują produktem lub usługą o potencjale międzynarodowym. Realizacja projektu, na który przedsiębiorca pozyska środki musi zostać zamknięta w ciągu 2 lat. W ramach poprzednich edycji do programu zgłosiło się ponad 1 tys. zainteresowanych firm.

Są pieniądze na zagraniczną ekspansję

Wystartowała kolejna edycja konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Dzięki programowi właściciele firm mogą liczyć na dofinansowanie kosztów wprowadzenia swoich produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Do konkursu będzie można zgłaszać się od 18 października do 22 grudnia br. O dofinansowanie mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia. W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące całościowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Uzyskane wsparcie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności lub na sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Wsparcie może być także przeznaczone na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem oferty dla docelowego rynku zagranicznego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 POPW
zalicza się:

1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu
biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP (koszty te uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie);
2) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
3) koszty innych usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
5) koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Co musi zrobić firma?

Przedsiębiorcy zainteresowani wzięciem udziału w programie muszą dysponować co najmniej jednym wyrobem lub usługą o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Dofinansowane projekty powinny wspierać przedsiębiorcę: w określeniu jego potencjału w zakresie umiędzynarodowienia, w przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz w aktywnym poszukiwaniu partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku, a sam projekt nie powinien trwać dłużej niż 24 miesiące.

Pozyskane pieniądze można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności lub na sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Wsparcie może być także przeznaczone na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem oferty dla docelowego rynku zagranicznego.

Spory zastrzyk gotówki dla przedsiębiorcy

Firma może maksymalnie pozyskać 800 tys. zł dotacji, gdy wybierze co najmniej jeden rynek docelowy internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Drugą możliwością jest pozyskanie do 550 tys. zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Pula środków do rozdania przygotowana przez PARP wynosi 50 mln zł. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że przedsiębiorca musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. Środki przyznawane przedsiębiorcom pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Polska Wschodnia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (link do Generatora Wniosków będzie aktywny od dnia uruchomienia naboru) w terminie: od 18 października 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Dla kogo: mikro, małe i średnie firmy

Finansowanie: Program Polska Wschodnia

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na co: środki można przeznaczyć na globalną ekspansję z produktem lub usługą

Maksymalna kwota wsparcia: 800 tys. zł

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.