Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Liniowy PIT dla jednoosobowych firm tylko w sześciu krajach UE

Na palcach jednej ręki można policzyć kraje w Unii Europejskiej, w których jednoosobowe firmy oprócz Polski płacą liniową stawkę PIT. Co ciekawe tej formy rozliczania firm z fiskusem próżno szukać w krajach tzw. starej Unii. Oprócz Polski liniowy PIT mogą wybrać właściciele zaledwie pięciu innych krajów UE. W pozostałych obowiązuje skala podatkowa z maksymalnymi stawkami podatku sięgającymi nawet 50 proc.

Foto: YAY Foto

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które rozliczają się z fiskusem według liniowego PIT to grupa, która najmocniej odczuje zmiany w systemie podatkowym proponowane w tzw. Polskim Ładzie. Przedstawiciele organizacji zrzeszających firmy alarmują, że nowe propozycje w praktyce likwidują liniowy PIT w dotychczasowej formie. Warto jednak przypomnieć, że w krajach UE liniowy podatek dla samozatrudnionych jest rzadko spotykany.

Jednym z elementów Polskiego Ładu jest zmiana zasad oprowadzania składki zdrowotnej. W przypadku przedsiębiorstw korzystających z dobrodziejstw liniowego PIT do obciążeń dojdzie składka na poziomie 9 proc. To oznacza w praktyce podniesienie stawki podatkowej z 19 proc. do 28 proc. To właśnie ta zmiana wywołuje największe kontrowersje w środowisku osób prowadzących jednoosobowe firmy.

Jednak jeśli spojrzeć na Unię Europejską to podatek liniowy obowiązuje zaledwie w pięciu innych krajach. Poza Polską liniową stawkę mogą wybrać samozatrudnieni w takich krajach jak: Bułgaria – 10 , Estonia – 20 proc., Łotwa – 23 proc., Rumunia – 16 proc. i Węgry – 15 proc. Co ciekawe wszystkie te państwa należą do krajów tzw. byłego bloku wschodniego. Podobnych rozwiązań próżno szukać w państwach bogatszych, rozwiniętych o silniejszych gospodarkach. Właściciele jednoosobowych firm w Niemczech, Francji, Danii, Hiszpanii czy Włoch mogą o podatku liniowym tylko pomarzyć. Oto, jakie podatki płacą jednoosobowe firmy w wybranych krajach UE.

Podatki dla jednoosobowych firm w krajach UE

Austria Stawka podatku Dochód roczny
0%  0 – €11000
25%  €11001 – €18000
35%  €18001 – €25000
35%  €18001 – €31000
42%  €31001 – €60000
48%  €60001 – €90000
50%  €90001 – €1000000
55%  Ponad €1000000
Belgia 25%  0 – €13250
40%  €13251 – €23390
45%  €23390 – €40480
50%  Powyżej €40480
Bułgaria 10% Podatek liniowy
Chorwacja 24% 0 – 360000 HRK
36% Powyżej 360000 HRK
Cypr 0% 0 – €19500
20% €19501 – €28000
25% €28001 – €36300
30% €36301 – €60000
35% Powyżej €60001
Czechy 19% 0 – 1500000 CZK
24% Powyżej 1500000 CZK
Dania 27% 0 – 54000 DKK
24% Powyżej 54000 DKK
Estonia 20% Podatek liniowy
Finlandia 0% 0-€17600
6% €17600 – €26400
17% €26400 – €43500
21% €43500 – €76100
31% Powyżej €76100
Francja 0% 0-€9807
14% €9807 – €27086
30% €27086 – €72617
41% €72617 – €153783
45% Powyżej €153783
Grecja Obecnie Do końca 2019 roku Od 2020 roku
22% 0-€20000 20%
29% €20001- €30000 29%
37% €30001- €40000 37%
45% Powyżej €40000 45%
Irlandia 20% 0 – €33800
40% Powyżej €33800
Hiszpania 9,50% 0 – €12450
11,20% €12450 – €17707,2
13,30% 17707,2 – €33007,2
17,90% €33007,2 – €53407,2
21% Powyżej €53407,2
Holandia 8,90% 0 – €19982
13,15% €19982 – €33791
40,80% €33791- €67072
52,00% Powyżej €67072
Liechtenstein 11.6704 %
Litwa 5% Do €20000
5%-15% €20000 – €35000
15% Powyżej €35000
Luksemburg 8%-42%
Łotwa 23% Podatek liniowy
Niemcy 0% 0 – €9000
14%-42% €9001 – €54949
42% €54950 – €260532
45% Powyżej €260533
Polska 19% Podatek liniowy
18% Od 0 – 85528 zł
32% Powyżej 85528 zł
Portugalia 14,50% 0 – €7091
28,50% €7091 – €20261
37% €20261 – €40522
45% €40522 – €80640
48% Powyżej €80640
Rumunia 16% Podatek liniowy
Słowacja 19% 0 – €35268,06
25% Powyżej €35268,06
Słowenia 16% 0 – €8021
27% €8021 – €20400
34% €20400- 48000
39% €48000 – €70907
50% Powyżej €70907
Szwecja 0% 0-455300 SEK
20% 455300 SEK – 662300 SEK
25% Powyżej 662300 SEK
Wielka Brytania 0%  0 – £11851
20% £11851 – £46350
40% £40351 – £150000
45% Powyżej £150000
Węgry 15% Podatek liniowy
Włochy 23% 0 – €15000
27% €15001 – €28000
38% 28001 – €55000
41% €55001 – €75000
43% Powyżej €75000
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych europa.eu, PWC, KPMG

Właściciel jednoosobowej firmy w Austrii odprowadza podatki według skali podatkowej, w której pierwsza stawka wynosi 0%., a następne uzależnione od osiąganych dochodów wynoszą kolejno: 25%, 35%, 42%, 45%, 48%, 50% i 55%. Z kolei w Belgii stawki skali podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą zaczynają się od 25% i kończą na 50%. W Niemczech skala podatkowa zaczyna się od 0% dla dochodów do 9 tys. euro. Kolejne stawki podatkowe to 14%, 42% i 45%. Podobnie wygląda sytuacja we Francji, gdzie pierwsza jest stawka zerowa, a kolejne to odpowiednio: 14%, 30%, 41% i 45%. Skala podatkowa dla jednoosobowych firm to także system obowiązujący m.in. we Włoszech(maksymalna stawka 43%), Wielkiej Brytanii(maksymalna stawka 45%), Portugalii( maksymalna stawka 48%).

Z kolei z liniowej stawki PIT mogą skorzystać jednoosobowe firmy w Rumunii, gdzie obowiązuje jednolita stawka 16% niezależnie od osiąganych dochodów. Na Łotwie liniowy PIT wynosi 23%. Wśród krajów, gdzie obowiązuje liniowa stawka podatku znajduje się również Bułgaria ze stawką 10%. Ostatnim krajem na krótkiej liście państw dających możliwość odprowadzania liniowego podatku od osiąganych dochodów są Węgry ze stawką 15%.

Jak składka zdrowotna dla jednoosobowych firm?

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów rozwiało wątpliwości dotyczące ostatecznego kształtu rozwiązań tzw. Polskiego Ładu dotyczących wysokości składki zdrowotnej, jaką zapłacą przedsiębiorcy. Według wiceministra Jana Sarnowskiego osoby prowadzące własny biznes i korzystające przy rozliczeniach z fiskusem z liniowej stawki 19 proc.  zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. Oprócz tego stracą możliwość odliczenia części składki. Innym istotnym elementem nowych przepisów jest pojawienie się  minimalnej kwota składki, dla której podstawą wyliczenia będzie minimalne wynagrodzenie za pracę (2800 zł w roku 2022 r.). W projekcie ustawy zapisano tak:

W przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu, ustalona zgodnie z ust. 2c, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku.

Z kolei właściciele firm rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zapłacą składkę zdrowotną w wysokości jednej trzeciej stawki ryczałtu. Jak podkreślił wiceminister – nie będzie minimalnej składki zdrowotnej na ryczałcie. Osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą opłacać miesięcznie składkę od przychodu. W tym przypadku składka będzie obliczana w wysokości 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.