Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Mały ZUS Plus w roku 2021. Jak obliczyć wysokość składki?

Osoby prowadzące własny biznes mogą już składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wnioski ws. korzystania z tzw. Małego ZUS Plus. Przedsiębiorcy, którzy korzystali z możliwości opłacania niższych składek już w ubiegłym roku nie muszą ponownie w tej sprawie wypełniać formularza. Pod warunkiem, że dana firma nadal spełnia warunki uprawniające do płacenia składek według Małego ZUS Plus.

zus

Fot. Shutterstock/ whitelook

Rozwiązanie obowiązujące od poprzedniego roku to przede wszystkim ukłon w stronę najmniejszych jednoosobowych firm generujących mniejsze przychody. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z Małego ZUS Plus w roku 2021?

Dla kogo Mały ZUS Plus w roku 2021?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód za 2020 r. nie przekroczy 120 tys. zł, będą mogli przez cały styczeń 2021 r. składać deklaracje w sprawie opłacania Małego ZUS-u Plus. To dobrowolne rozwiązanie umożliwiające opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, uzależnionych od wysokości uzyskanego rok wcześniej dochodu.

Mały ZUS Plus to bardzo korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla najmniejszych firm, nieosiągających dużych przychodów. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni w roku (w sytuacji gdy działalność nie była prowadzona przez cały rok, limit przychodów jest proporcjonalny do czasu jej prowadzenia).

W dotychczasowym stanie prawnym przedsiębiorcy mieli czas tylko do 8 stycznia, aby złożyć wniosek w sprawie korzystania z Małego ZUS Plus. Tymczasem na początku roku kalendarzowego wielu z nich nie dysponuje jeszcze dokładną wiedzą o pełnych wynikach finansowych firmy za rok poprzedni. Stąd wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom i ustalenie nowego terminu od 1 do 31 stycznia.

Mały ZUS Plus cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku z tego rozwiązania korzystało ponad 280 tys. firm. Szacuje się, że w ten sposób przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić w przyszłym roku ponad 1 mld zł – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy, którzy już korzystają z Małego ZUS Plus, i którzy po nowym roku nadal się do niego kwalifikują, nie będą musieli składać ponownego zgłoszenia. Gdyby nabycie uprawnień do ulgi nastąpiło w pozostałych miesiącach roku, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od momentu wspomnianego nabycia uprawnień.

Aby firma mogła skorzystać z dobrodziejstw Małego ZUS Plus musi spełnić poniższe warunki:

– Wielkość rocznego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanej w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć 120 tys. zł lub/i nie może przekroczyć 6 tys. zł w skali miesiąca

– Minimalny okres prowadzenia działalności w poprzednim roku wynosi 60 dni

– Podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 roku)

– Maksymalny czas korzystania z Małego ZUS-u Plus wynosi 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia składki

Podstawę wymiaru składek w przypadku Małego ZUS Plus liczy się mnożąc przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy jeśli końcówka jest równa lub większa niż 0,5 grosza.

Mały ZUS Plus – Jak wyznaczyć podstawę wymiaru składek?

Podstawę wymiaru składek w przypadku Małego ZUS Plus liczy się mnożąc przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy jeśli końcówka jest równa lub większa niż 0,5 grosza.

Przykład 1

Pani Kasia prowadzi własną działalność od ponad roku. W tym czasie udało jej się osiągnąć dochód na poziomie 50 tys. zł. Podstawa wymiaru składek będzie wyglądać następująco:

Przeciętny miesięczny dochód = 50 tys. zł/ 365 DNI * 30 =  4 109,58904… ≈ 4 109,59 zł

Podstawa wymiaru składek = 4 109,59 zł * 0,5 = 2 054,795 zł ≈ 2 054,80 zł

Mały ZUS Plus – ile wynoszą składki?

Obliczenie składki jest już dość proste, bowiem wystarczy, wykorzystać stawki procentowe dla poszczególnego rodzaju ubezpieczenia. Warto zaznaczyć, że „Mały ZUS Plus” nie ma wpływu na podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenie

Emerytalna

Rentowa

Chorobowa

Wypadkowa

Razem

Stopa procentowa składki

19,52% 8% 2,45% 1,67% 31,64%
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych ZUS

Warto zaznaczyć, że „Mały ZUS Plus” nie ma wpływu na podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład 2

Policzmy teraz, ile Pani Kasia będzie musiała zapłacić składek w ramach „Małego ZUS Plus”:

Składka emerytalna: 19,52 % * 2 054,80 zł = 401,09696 zł ≈ 401,10 zł

Składka rentowa: 8% * 2 054,80 zł = 164,384 zł ≈ 164,38 zł

Składka chorobowa: 2,45 % * 2 054,80 zł = 50,3426 zł ≈ 50,34 zł

Składka wypadkowa: 1,67 % * 2 054,80 zł = 34,31516 zł ≈ 34,32 zł

Składka zdrowotna: 362,34 zł (w 2020 roku)

Oznacza to, że w sumie Pani Kasia zapłaci 1 012,48 zł. Dla porównania płacąc standardowe składki ZUS, Pani Kasia musiałaby zapłacić 1 431,48 zł, czyli o 419 zł.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Adam1989 2 mar 2021 (11:15)

Witam, mój dochód w 2020 roku wyniósł 29 tyś. - jednakże w jednym miesiącu miałem dochód 7 tyś. zł, a reszta mniej. Czy w takim wypadku mogę skorzystać z małego ZUS? - bo zastanawia mnie zapis "lub/i nie może przekroczyć 6 tys. zł w skali miesiąca".