Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

PARP o SGH podpisały umowę na rzecz wspierania przedsiębiorczości

Wydarzenia promujące współpracę nauki z biznesem, projekty badawcze dotyczące przedsiębiorczości oraz współpraca w tworzeniu programów studiów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie właśnie podpisały porozumienie o współpracy.

Fot. PARP

Prezes PARP Małgorzata Oleszczuk oraz rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, 10 czerwca br. podpisali porozumienie o współpracy, inicjujące kooperację obu instytucji. Dzięki porozumieniu, dorobek naukowy uczelni oraz doświadczenia PARP zostaną wykorzystane do wspierania rozwoju polskich przedsiębiorstw. Strony deklarują chęć wzajemnego wykorzystywania swoich zasobów i potencjału dla realizacji tego celu.

Obie instytucje będą ściśle współpracować m.in. w zakresie wykorzystywania wyników badań realizowanych przez uczelnię oraz inicjowania i organizowania nowych tematów badawczych skupionych wokół przedsiębiorczości. PARP będzie służył wsparciem w zakresie wypracowywania programów studiów i tematów prac magisterskich. Eksperci Agencji wezmą także czynny udział w wydarzeniach SGH, podczas których będą dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu programów pomocowych i wspieraniu innowacyjnych polskich przedsiębiorstw.

PARP i SGH będą wspólnie tworzyć materiały informacyjno-edukacyjne dla przedsiębiorców, organizować seminaria, konferencje, szkolenia, warsztaty i inne wydarzenia, mające na celu promocję współpracy nauki z przedsiębiorcami, łączenie działalności naukowej i przedsiębiorczości, wspieranie transferu wiedzy do gospodarki.

– Porozumienie podpisane z SGH jest kolejnym krokiem do zacieśniania relacji między przedsiębiorcami a instytucjami naukowymi. To wiedza naukowa oraz działalność badawczo-rozwojowa są fundamentem dla innowacyjności, która jest motorem wzrostu gospodarki. Na co dzień w PARP realizujemy działania, które są nakierowane na rozwój gospodarki opartej właśnie na wiedzy a jednym z naszych celów jest ułatwianie kontaktów i tworzenie powiązań pomiędzy światem gospodarki a światem nauki – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

– Zarówno działalność SGH jak i PARP ma wiele wspólnych mianowników, w szczególności w kwestiach związanych z realizacją badań w obszarze przedsiębiorczości, wymianą wiedzy, zwiększaniem świadomości przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorstw. Dzięki tej współpracy będziemy mogli jeszcze skuteczniej upowszechniać wyniki badań wśród instytucji publicznych, instytucji otoczenia biznesu, stowarzyszeń pracodawców i pracowników, a także innych podmiotów działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – tłumaczy prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.