Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Takie pomysły za dotacje z UE mają firmy z województwa lubelskiego

Ponad pół miliarda na innowacyjne inwestycje w ramach Programu Polska Wschodnia, finansowanego z Funduszy Europejskich. Dzięki środkom unijnym, w konkursie „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”, przyznano dofinansowania podmiotom, które przedstawiły najlepsze propozycje projektów. W województwie lubelskim znalazły się m.in. przedsiębiorstwa rozwijające projekty turystyczne i proekologiczne.

Fot. Shutterstock/ 13_Phunkod

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  w ramach poddziałania „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”, które było częścią Programu Polska Wschodnia (POPW), wybrała projekty, w których mikro, małe i średnie firmy lub ich konsorcja tworzyły produkty sieciowe. O wsparcie mogły ubiegać się konsorcja złożone z przynajmniej trzech firm, które miały pomysł na wspólne rozwiązania lub samodzielny wnioskodawca wraz z podmiotem współpracującym. Ważne, żeby efektem współpracy był innowacyjny produkt sieciowy, najczęściej oferowany jako pakiet usług, utworzony pod wspólną marką. Projekty mogły dotyczyć działań realizowanych na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego. Dotacje mogły wynosić do 152 mln zł na projekt, a środki należało wykorzystać m.in. na rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

– W ramach konkursu „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” podpisaliśmy 5 umów w województwie lubelskim z przedsiębiorstwami i konsorcjami na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych ponad 103,3 mln zł. Wszystkie projekty wykorzystują najnowsze dostępne technologie i dzięki temu stanowić będą niezapomniane produkty turystyczne – powiedział Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych, PARP.

Przedstawiamy wybrane projekty z województwa lubelskiego, które są w trakcie realizacji.

700-letnia historia Lublina atrakcją turystyczną

Lublin posiada bogatą historię oraz wiele atrakcji, które co roku przyciągają turystów. Chcąc wykorzystać potencjał historyczny tego miasta, konsorcjum czterech firm zdecydowało się na realizację innowacyjnego sieciowego produktu „Avatary Miasta”, którego kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich opiewa na przeszło 32 mln zł. W projekcie zaproponowano dwie główne atrakcje, wsparte ofertą noclegową i gastronomiczną. Wszystkie będą mieścić się na zabytkowym Starym Mieście w Lublinie i utrzymane zostaną w konwencji parku edukacyjno-rozrywkowego.

Jedną z atrakcji będzie „Kamienica Legend”. Dzieci będą mogły poznać historię miasta w oparciu o legendy, które odkrywać będą poprzez rozwiązywanie zagadek historycznych. Ten zabytkowy budynek zostanie wyremontowany i zagospodarowany na potrzeby centrum edukacyjno-rozrywkowego. Znajdą się tam m.in. sale ekspozycyjne poświęcone legendom związanym z historią Lublina, bar oraz kuchnia i zaplecze socjalne.

Kolejną atrakcją będzie „Kamienica Kryminałów”, w której młodzież i dorośli będą zapraszani do rozwiązania zagadek i tajemnic Lublina. To projekt wybudowany na tyłach zabytkowych kamienic, składający się z 7 kondygnacji, na których znajdziemy m.in. salę służącą prezentacjom 360 stopni, która pełni też funkcję sali koncertowej, sale ekspozycyjne, laboratorium detektywistyczne służące rozwiązywaniu tajemnic legend przez młodszych odbiorców oraz laboratorium z elementami escape roomów.

„Archipelag Roztocze” – nowy i niespotykany produkt turystyczny

Województwo lubelskie wzbogaci się także o wyjątkową – do tej pory niespotykaną – atrakcję turystyczną, której wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi ponad 13 mln zł. Produkt sieciowy oparty jest na jednym „rdzeniu” – głównej atrakcji, zlokalizowanej w miejscowości Budy na Roztoczu. Projekt realizowany jest przez konsorcjum czterech firm, którego liderem jest firma Arbudy Sp. z o.o.

Powołane konsorcjum stworzy park edukacyjno-rozrywkowy „Archipelag Roztocze”, stosujący najnowsze techniki teleinformatyczne do interpretacji dziedzictwa naturalnego, bazującego na istniejących na Roztoczu walorach przyrodniczych i potencjałach Polski kresowej.
Głównym elementem projektu jest budowa jednokondygnacyjnego budynku eksperymentatorium o powierzchni użytkowej 2 080 m2, podzielonego na dwie główne Strefy – Zmysłów i Żywiołów.

Eksperymentatorium będzie się skupiać na przedstawieniu otaczającego świata przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, umożliwiających jednocześnie interakcję użytkownika z prezentowanymi zagadnieniami.

„Las Odkrywców” w gminie Ułęż

Z kolei w powiecie ryckim, w gminie Ułęż, na obszarze ok. 11 ha konsorcjum 3 firm stworzy park tematyczny „Las Odkrywców”, który odpowiada na zdefiniowany w turystyce trend 4E: edukacja (education), rozrywka (entertainment), emocje (emotions), doświadczenie (experience).

Projekt opiera się na idei aktywnego poznawania przyrody i człowieka, który w niej funkcjonuje poprzez zabawę i multisensoryczne doświadczania. Motyw przewodni „Lasu Odkrywców” można zawrzeć w haśle: ODKRYWANIE-NATURA-CZŁOWIEK.

Celem projektu „Lasu Odkrywców” jest rozbudzenie wśród dzieci naturalnej ciekawości świata. Najszybciej można to osiągnąć przede wszystkim poprzez wzbudzenie pozytywnych emocji
i zaangażowanie uczestników do aktywnego poznawania otaczającego ich świata, za pomocą doświadczania i eksperymentowania. „Las Odkrywców” będzie charakteryzował się dużym zrozumieniem oraz wyważeniem współoddziaływania środowiska naturalnego i nowoczesnej technologii. Celem nadrzędnym jest, aby zaawansowana technologia nie zakłócała bezpośredniego i osobistego kontaktu dzieci z naturą. Będzie ona wykorzystywana przede wszystkim jako uzupełnienie braków w pełni kontaktów z naturą, braków, które wynikają z ograniczeń cyklu życia przyrody oraz czasu dostępnego dla zwiedzających. Technologia ma też wspomóc proces aktywnej nauki języka angielskiego.

Proponowana koncepcja – innowacyjnego, sieciowego produktu turystycznego w formie parku rozrywki „Las Odkrywców” – stanowi innowację ze względu na wykorzystanie modelu „edutainmentu”, łączącego edukację ekologiczną z nauką języka angielskiego, z szerokim wykorzystaniem technologii i narzędzi ICT oraz dostosowaniem produktu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt otrzymał prawie 6 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

„Razem będzie jaśniej”

Studio Reklamy EUROMET Michał Koper, przy współudziale podmiotów współpracujących, otrzymało dofinansowanie w wysokości prawie 10,5 mln zł na stworzenie innowacyjnego produktu elastycznych lamp modułowych. Produkt ten ma na celu wykorzystanie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej. W oparciu o ich współpracę zostanie stworzony produkt w obszarze budownictwa ekologicznego.

Dzięki opracowanej technologii produkcji tuby świetlnej (przebadanej w zakresie właściwości oświetleniowych przez Politechnikę Lubelską), spółka zleciła zaprojektowanie lampy, która będzie wykorzystywała unikatowe właściwości i cechy profilu, produkowanego przez Euromet. Strategicznym celem inwestycji jest poprawa pozycji konkurencyjnej firm z sektora MŚP, zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego poprzez zaoferowanie na rynku gotowego, kompleksowego produktu dla branży oświetleniowej, opartej o oświetlenie LED w produkcie, który w przeważającej części może być ponownie wykorzystany.

Sam pomysł produkcji produktu, powstał w odpowiedzi na realne zapotrzebowanie, zgłoszone przez potencjalnych odbiorców. Miało to miejsce podczas międzynarodowych targów we Frankfurcie i Moskwie, gdzie produkt był oceniany jako przewyższający pod kątem estetyki, elastyczności i uniwersalności rozwiązań.

Źródło: PARP

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.