Ponad 100 tys. wniosków o 5 tys. zł jednorazowej dotacji wpłynęło do urzędów pracy

Do urzędów pracy wpłynęło 112 tys. wniosków o dotację w kwocie 5 tys. zł od firm z branż, które najmocniej dotknęły skutki obostrzeń. Nabór trwał do końca stycznia i wnioski o dotację złożyło mniej niż 50 proc. firm, którym przysługiwało ubieganie się o jednorazową dotację – dowiedział się portal MamBiznes.pl. W lutym wystartował kolejny nabór wniosków z rozbudowaną listą kodów PKD.

Fot. Shutterstock/ muchomoros

Osoby prowadzące jednoosobowa działalność złożyły w powiatowych urzędach pracy wnioski na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Nie wszyscy uprawnieni zdecydowali się skorzystać z tego prawa. Od lutego wystartował kolejny nabór o jednorazowe wsparcie w kwocie 5 tys. zł.

Przedsiębiorcy mogli składać wnioski od 19 grudnia 2020 r. do końca stycznia 2021 r. Do urzędów pracy zajmujących się przyjmowaniem, weryfikacją i przyznawaniem wsparcia wpłynęło łącznie 112 tys. wniosków – dowiedział się w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii portal MamBiznes.pl. Uprawnionych do złożenia wniosku było łącznie 241 jednoosobowych działalności gospodarczych. To oznacza, że ponad połowa firm(53,5%) nie była zainteresowana tą formą wsparcia. Z nadesłanych zgłoszeń urzędy pracy pobrały już do obsługi ponad 110 tys. wniosków na kwotę 551 mln zł, dotychczas rozpatrzono pozytywnie 83 tys. wniosków na kwotę 415 mln zł.

Dla kogo 5 tys. zł dotacji?

O dotację w wysokości do 5 tys. zł mogli się ubiegać mikro i mali przedsiębiorcy. Pomoc ma formę bezzwrotnej dotacji pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Aby skorzystać z dotacji, trzeba było spełnić następujące warunki:

– na 30 września 2020 r. wykazać jedną z określonych rodzajów działalności,

– na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej,

– przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Od połowy stycznia liczba wniosków i przyznanych jednorazowych dotacji w kwocie 5 tys. zł znaczącą wzrosła. Jeszcze 15 stycznia lista jednoosobowych firm, którym przyznany wsparcie wynosiła 25 tys. , a łączna kwota pomocy 124 mln zł. Wnioski można było składać do końca stycznia i liczba beneficjentów wzrosła. Jednocześnie od początku lutego wystartował kolejny nabór wniosków o 5 tys. zł ze zaktualizowaną listą kodów PKD.

Kolejne 5 tys. zł w drodze

Od 1 lutego br. przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji przyznawanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wnioski na dotację można składać do 31 marca 2021 r. Do 5 lutego br. PUP pobrały do obsługi 19,9 tys. wniosków na sumę 99 mln zł, rozpatrzono pozytywnie ponad 6 tys. wniosków na kwotę 30 mln zł.

W porównaniu do grudniowego naboru wniosków pomoc  rozszerzono o 6 kodów PKD:

· 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
· 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
· 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
· 79.11.A działalność agentów turystycznych,
· 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
· 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*