Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Ponad 31 tys. zł dotacji na założenie działalności gospodarczej. W ubiegłym roku skorzystało 29 tys. osób

Blisko 30 tys. nowych firm założyły osoby bezrobotne w roku 2020 za środki przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy – dowiedział się portal MamBiznes.pl w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Pod koniec roku urzędy pracy wyraźnie przyspieszyły wydatkowanie dotacji na zakładanie działalności.

Fot. Shutterstock/ r.classen

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy mogły w ubiegłym roku ubiegać się maksymalnie o ponad 31 tys. zł dotacji na założenie firmy. Średnia kwota wsparcia, która trafiła na konto bezrobotnego to 21 tys. zł.

Ponad 31 tys. zł na założenie firmy w roku 2020

Z danych dotyczących wysokości środków Funduszu Pracy wydatkowanych na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej wg. Sprawozdania MRPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wynika, że w ubiegłym roku dotację z urzędu pracy na założenie firmy otrzymało z urzędu pracy dokładnie 29 557 osób bezrobotnych. W sumie do nowych firm popłynęła kwota 622 mln zł – dowiedział się portal MamBiznes.pl. otrzymało środki FP na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę 622 070,1 tys. zł. Mimo iż maksymalna kwota, o którą mogli się ubiegać bezrobotni wynosiła w ubiegłym roku 31 191,98 zł to średnie wsparcie było niższe i wynosiło 21 tys. zł. Wynika to ze swobody jaką urzędy pracy mają w konstruowaniu lokalnych programów. Wiele placówek zmniejszyło kwotę maksymalnego wsparcia, aby z dostępnej puli skorzystać mogła większa liczba bezrobotnych.

Pod koniec lutego prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał roku 2019. Na podstawie wysokości 5198,58 zł oszacowano, że maksymalna kwota dotacji od 1 marca wzrosła do poziomu 31 191,48 zł. To właśnie ta kwota jest maksymalną, o którą mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy. W praktyce jednak pojedyncza kwota bezzwrotnego wsparcia jest mniejsza ponieważ urzędy pracy chcą, aby z dostępnej puli wesprzeć jak największą liczbę zainteresowanych. W tym roku średnia kwota dotacji według danych z końca sierpnia wynosi 21 tys. zł.

Rok Maksymalna kwota dotacji
2015 22 700,76 zł
2016 23 398,68 zł
2017 24 283,26 zł
2018 25 629,06 zł
2019 27 510,18 zł
2020 31 191,48 zł
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl

Przyspieszenie przyznawania dotacji

Jeszcze na koniec czerwca liczba beneficjentów wynosiła 9 tys. , a kwota przelana na ich konta oscylowała wokół 190 mln zł. Z kolei na koniec sierpnia liczba bezrobotnych, którzy uzyskali dotację na rozkręcenie własnego biznesu wynosiła 15 tys. Wraz z odmrożeniem gospodarki przyspieszyło tempo przyznawania dotacji na zakładanie firm, ale nie ma mowy do osiągnięcia poziomów z lat ubiegłych. Przykładowo w roku 2018 przyznano w sumie 36 tys. dotacji na założenie firmy przez osoby bezrobotne, a rok wcześniej beneficjentów programu było 41 tys. Istotnym czynnikiem w roku 2020 była pandemia, która spowodowała, że znaczną część roku urzędy pracy skupione były na pomocy istniejącym przedsiębiorstwom. To powiatowe placówki zajmowały się przyjmowaniem, weryfikacją i wypłatą 5 tys. zł mikropożyczki czy dopłat do wynagrodzeń.

Dotacja z urzędu pracy. Dla bezrobotnych, ale…

– ubiegający się o dotację przez ostatnie 12 miesięcy nie odmówił propozycji zatrudnienia czy też proponowanych form szkolenie realizowanych przez Urząd Pracy

– bezrobotny przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej

– starający się o dotację nie otrzymał wcześniej z urzędu pracy finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

– bezrobotny w okresie 24 miesięcy przed dniem ubiegania się dotację nie był skazany za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu

– ubiegający się o dotację nie złożył wniosku o dotację w innym urzędzie pracy

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.