Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Samozatrudnieni mogą wciąż pozyskać 5 tys. zł dotacji. Wnioski o pomoc do końca sierpnia

Liczba wniosków o 5 tys. zł dotacji dla samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej 8.0 zbliża się do poziomu 500 tys. – dowiedział się portal MamBiznes.pl. Właściciele wybranych branż mogą wnioskować o pomoc kilkukrotnie, co spowodowało, że rekordziści uzyskali środki pięciokrotnie. Takich podmiotów jest w całej Polsce ponad 8 tys.

Dotacje przyznawane przez powiatowe urzędy pracy są jedną z ostatnich form pomocy udzielanej w związku z pandemią koronawirusa. W sumie na konta samozatrudnionych trafiło w ramach nowego rozdania już 2,1 mld zł. Właściciele firm mogą składać wnioski drogą elektroniczną do 31 sierpnia.

5 tys. zł więcej niż jeden raz na konto firmy

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych  branż (wskazanych w rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 kodami PKD) mogą korzystać dotacji z rozporządzeń na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5 tys. zł.

Dotacja może być przyznana więcej niż jeden raz. Rozpatrywaniem wniosków zajmują się powiatowe urzędy pracy. Według danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, do których dotarł portal MamBiznes.pl, do 22 czerwca roku 2021 do powiatowych urzędów pracy wpłynęło 471,2 tys. wniosków o dotację z rozporządzeń na kwotę prawie 2 355 mln zł. Do tej pory pozytywną decyzję o przyznaniu 5 tys. zł wsparcia uzyskało 422,7 tys. właścicieli firm. Do tych podmiotów popłynęła w sumie kwota 2,1 mld zł. Zgodnie z zasadami wsparcia pomoc może być przyznawana kilkukrotnie. Według danych resortu po raz pierwszy wypłacono 217,6 tys. dotacji, po raz drugi prawie 107 tys., po raz trzeci 60,7 tys. dotacji, po raz czwarty 28,4 tys. dotacji, a po raz piąty wypłacono 8,5 tys. dotacji na kwotę 2,1 mld zł.

Możliwa liczba dotacji dla wybranych kodów PKD:

jedna dotacja – 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
dwie – 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
trzy – 47.71.Z, 47.72.Z
cztery – 91.02.Z
pięć – 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.

Kto może ubiegać się pomoc z urzędu pracy?

Wsparcie przyznawane przez powiatowe urzędy pracy skierowane jest do małych firm, które rozpoczęły działalność  w 2020 r. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Wnioski o dotację jednoosobowe firmy mogą składać do 31 sierpnia za pośrednictwem systemu praca.gov.pl.

Pomoc z PUP w kwocie 5 tys. zł mogą uzyskać właściciele firm, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
– posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy,

– na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów we wskazanym w 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.),
– działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r.,
– przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,
– nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu.

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków od właścicieli firm, którzy podlegają zapisom rozporządzenia, zajmują się powiatowe urzędy pracy.

Umorzenie 5 tys. zł wsparcia

Pierwsza pomoc w kwocie 5 tys. zł ruszyła jeszcze w kwietniu ubiegłego roku, kiedy rząd wprowadził całkowity lockdown. To wtedy na konta małych firm trafiły pierwsze pieniądze z powiatowych urzędów pracy. By uzyskać umorzenie, właściciel jednoosobowej firmy musi jedynie utrzymać prowadzony biznes przez okres 3 miesięcy od momentu uzyskania decyzji o przyznaniu 5 tys. zł. W przypadku dopełnienia tego wymogu urzędnicy powiatowej placówki po zweryfikowaniu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej umarzają wsparcie. Firma nie może zostać przez 3 miesiące ani zamknięta, ani zawieszona.

Należy także przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym umorzenie 5 tys. zł mikropożyczki nie jest decyzją administracyjną, a co za tym idzie, beneficjent nie otrzymuje żadnego pisma informującego o umorzeniu. To następuje z urzędu i osoby, które wypełniły 3-miesięczny okres, mogą dowiadywać się w tej sprawie we właściwym urzędzie pracy, z którego otrzymały pomoc.

Przeczytaj także:

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.