Sprawdź swój pomysł na biznes

Pomysł jest zawsze kluczem do sukcesu w biznesie. Zastanawiasz się, czy twój pomysł na biznes ma sens? Kilka tygodni temu ruszył program „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł”, który pozwala na przeanalizowanie czy dana idea ma rynkowe szanse.

Foto: YAY Foto

Program STEP zapewnia profesjonalną analizę pomysłu na projekt. Jest on przeznaczony głównie dla przedsiębiorców poszukujących możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych!
Jest to inicjatywa skierowana do przedsiębiorców z różnych branż, które realizują projekty badawczo rozwojowe lub inwestują w innowacje. W pierwszej kolejności z programu będą mogli skorzystać tylko przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie korzystali ze środków europejskich.

Jak skorzystać z programu STEP?

Ze STEP mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Wystarczy jedynie posiadać pomysł oraz wstępna informacja o planowanych działaniach i kosztach.

Program „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł” będzie się składał z dwóch ścieżek. Pierwsza to Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt przeznaczona dla pomysłodawców, którzy mają już wstępną koncepcję projektu, ale chcieliby poddać pomysł weryfikacji i uzyskać informację o jego mocnych i słabych stronach (uruchomiona została 11 lipca br.).

Druga ścieżka to usługa Innovation Coach przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani podjęciem działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, ale potrzebują wsparcia w zakresie oceny potencjału ich przedsiębiorstwa do prowadzenia takich prac (planowane uruchomienie to druga połowa 2018 r.).

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski