Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Urzędy pracy rozdają dotacje na założenie działalności gospodarczej. Nawet 33 tys. zł dla młodych

Są dotacje na rozpoczęcie działalności przez osoby młode. Środki przyznawane są w całej Polsce w ramach programu PO WER. Terminy naborów wniosków ustalane są indywidualnie przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Fot. Shutterstock/ Piotr Latacha

Inicjatywa skierowana jest do osób pozostających bez pracy i będących w wieku do 30 lat. Pozyskane środki można przeznaczyć na zamianę bezrobocia na samozatrudnienie. Dotacja jest jednorazowa i bezzwrotna, a wnioski osoby zainteresowane składają w lokalnych POP-ach.

Nawet 33 tys. zł na założenie własnej firmy

Jednym z urzędów pracy, który właśnie prowadzi nabór wniosków jest placówka w Goleniowie. Maksymalna kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 33 tys. zł. Urząd zachęca do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim (V)” współfinansowanym z EFS w ramach PO WER Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, będą mogły przystąpić osoby bezrobotne do 30 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – zgodnie z definicją PO WER 2014 – 2020) oraz spełniają jeden z dodatkowych warunków: są osobami długotrwale bezrobotnymi, są osobami niepełnosprawnymi, są osobami niskowykwalifikowanymi, są kobietami.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się i otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą być wyłącznie:

– osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie posiadające stałe zameldowanie na terenie powiatu goleniowskiego, lub czasowe powyżej 6 miesięcy, które zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie powiatu goleniowskiego.

Uczestnicy projektu, których wnioski zostaną ocenione pozytywnie odbędą szkolenie w zakresie „ABC – Przedsiębiorczości” organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie.

Osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej zapraszamy do udziału w naszym projekcie.
Złożenie wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej jest możliwe:
W postaci papierowej za pośrednictwem poczty na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów, Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowogardzie, Plac Wolności 9, 72-200 Nowogard.

Osobiście w Urzędzie poprzez pozostawienie wniosku w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka podawcza umieszczona przed wejściem do urzędu w godzinach od 7:00 –15:00).
Druk wniosku z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.goleniow.praca.gov.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
lauraspears804 1 lip 2022 (17:54)

i am very glad shearing this my amazing testimony on how Dr Kachi help me win the lottery, i have been living in hell for the past 4years since i have no job, and had been playing lottery for a long time but I have no luck playing to win, but everything changed when I saw a marvelous testimonies of a woman, Elena online saying on how Dr Kachi help her to win Euro Millions, I love playing Mega Millions lottery but winning big is always the issue for me. I will never forget the day I came in contact with Dr Kachi whose great lottery spell cast made me a winner of $3,000,000 million dollars. Dr Kachi gave me guaranteed lucky winning numbers within 24hours to play the lottery after he prepared the lottery spell for me. My financial status has changaed for good, Dr Kachi truly you are the best, this has been the best thing that has ever happened to me in my life. If you want to win a lottery never give up contact Dr Kachi WhatsApp number: +1 (570) 775-3362 OR Email: [email protected]