Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

We wrześniu dotacji dla prowadzących działalność gospodarczą nie zabraknie. Zestawienie programów i inicjatyw

Koniec sierpnia zbliża się wielkimi krokami, a wraz tym dobiegają końca nabory w programach dostępnych w czasie wakacji. We wrześniu na przedsiębiorców czeka kolejna oferta inicjatyw, w których z funduszy europejskich firmy mogą pozyskać dofinansowanie na różne cele.

Fot. FORUM/ Szymon Laszewski

Po wakacjach właściciele firm mogą skorzystać z kilku propozycji przygotowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inicjatywy różnią się celem, adresatami, wysokością dofinansowania, czy koniecznością wniesienia wkładu własnego. Zapraszamy do lektury zestawienia wrześniowych programów dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla operatorów

Celem konkursu „Kompetencje dla sektorów” jest wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze.

O dotację mogą ubiegać się:

– podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
– podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
– reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
– organizacje pracodawców
– organizacje samorządu gospodarczego
– organizacje związkowe
– przedsiębiorcy

Jaka wysokość wsparcia: dofinansowanie wyniesie do 90% wartości projektu, co oznacza, że wkład (zapewniony przez przedsiębiorców) to co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu.

Dofinansowanie na:

– rekrutację przedsiębiorców do projektu
– doradztwo lub szkolenie wspierające rozwój przedsiębiorcy
– zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu
– zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy (w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Terminarz: nabór wniosków kończy się 14 września 2021 roku

Poland Prize, czyli jak przyciągnąć zagraniczne start-upy

Nawet 300 tys. zł dofinansowania mogą pozyskać zagraniczne start-upy, które chcą rozwijać swój biznes nad Wisłą.

Cel programu Poland Prize: zachęcenie zagranicznych startupów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki wsparciu w rozpoczęciu i rozwoju działalności oraz włączeniu w polski ekosystem startupowy.

Dla kogo: startupy mogą zgłaszać się do Poland Prize za pośrednictwem doświadczonych operatorów (akceleratorów), wyspecjalizowanych w różnych branżach, zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie, Poznaniu. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularzy dostępnych na ich stronach internetowych. Każdy akcelerator przeprowadzi co najmniej 2 rundy programu.

Kwota dofinansowania: 300 000 zł, do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że start-up nie musi mieć wkładu własnego.

Program akceleracji Poland Prize jest podzielony na 2 etapy.

Etap I obejmuje:

Soft-landing – działania o charakterze pomostowym, mające zapewnić startupom niezbędne warunki dla podjęcia właściwej działalności biznesowej, uwzględniające m.in. wsparcie tzw. „konsjerża” (dedykowany doradca – opiekun startupu),
Rozwój – zindywidualizowane działania niezbędne dla rozwinięcia działalności startupu w Polsce, związane np. z budową zespołu startupu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, rozwojem produktu startupu, promocją oraz pozyskaniem przez startup Partnera biznesowego (Odbiorcy technologii lub Inwestora).
W ramach Etapu I startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej, niż 50 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji trwających do 3 miesięcy działań w ramach komponentu soft-landing oraz rozwój.

Etap II jest dedykowany startupom, które w efekcie realizacji Etapu I nawiązały udokumentowaną współpracę z Partnerem biznesowym (odbiorcą technologii lub inwestorem).

Etap II obejmuje:

Akcelerację – profesjonalne działania opisane Indywidualnym Planem Akceleracji, mające umożliwić pilotażowe wdrożenie rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskanie kapitału od Inwestora,
Postakcelerację – działania zmierzające do zmaksymalizowania rezultatów projektu osiągniętych przez startup w wyniku Akceleracji, przewidujące np. kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych startupu lub utrzymanie ich efektów.
W ramach II Etapu startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej, niż 250 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji, niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskania przez startup kapitału od Inwestora.

Grant na przygotowanie wniosku o dotację

Do 30 września mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsiębiorcy zainteresowani programem Granty na Eurogranty. Projekt daje możliwość pozyskania środków na przygotowanie wniosku o unijną dotację. Maksymalnie właściciel firmy może pozyskać 280 tys. zł dofinansowania na ten cel.

Cel programu: sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Kto może się ubiegać o dotację: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

– projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,

– koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Kwota do pozyskania: maksymalnie przedsiębiorca może pozyskać 280 060 zł

Program Akceleracyjny KPT 

Również do 30 września mogą składać swoje aplikacje start-upy w ramach programu akceleracyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego. Inicjatywa realizowana jest w ramach ScaleUp, a jej celem jest kojarzenie młodych biznesów z dużymi podmiotami, które mogą być zainteresowane przedsięwzięciami realizowanymi przez start-up. Na pomysłodawców czeka w sumie 250 tys. zł wsparcia.

Najważniejsze informacje o programie:

– akcelerator ukierunkowany na start-upy oferujące produkty i usługi z obszaru Przemysłu 4.0, przemysłowego Internetu Rzeczy oraz smart city
– umożliwia nawiązanie realnej współpracy z dużymi partnerami przemysłowymi, które w ramach programu podzielą się swoim know-how, ekspercką wiedzą i umożliwią testowe wdrożenie rozwiązania start-upu
– oferuje bogaty program szkoleń, praktyczne warsztaty, indywidualny mentoringu oraz szeroko zakrojony networking

Dofinansowanie: 200 tys. zł dotacji + 50 tys. zł w formie specjalistycznych usług świadczonych na rzecz start-upu

Kto może się ubiegać o wsparcie: start-upy oferujące produkty i usługi z obszaru Przemysłu 4.0, przemysłowego Internetu Rzeczy oraz smart city

Aby wziąć udział w programie KPT start-up musi:

– dysponować co najmniej prototypem produktu B2B

– działać w obszarze Przemysłu 4.0, przemysłowego Internetu Rzeczy oraz smart city

– być podmiotem zarejestrowanym w Polsce

– działać na rynku nie dłużej niż 5 lat

Start-upy zakwalifikowane do programu zyskują:

– możliwość współpracy z dużymi firmami przemysłowymi (Odbiorcami Technologii), w tym możliwość testowego wdrożenia swojego rozwiązania z wykorzystaniem infrastruktury Odbiorców Technologii·

– 24 godziny indywidualnego mentoringu z wybranymi przez siebie ekspertami

Platforma Startowa: Unicorn Hub

W Twojej głowie tli się idea, którą chciałbyś wprowadzić życie? Jednym z problemów jest brak środków na weryfikację i wdrożenie pomysłu? Jedną z możliwości zdobycia merytorycznego wsparcia oraz pieniędzy na realizację projektu są Platformy Startowe. Do 30 września nabór prowadzi Platforma Unicorn Hub. Zakwalifikowani uczestnicy mogą pod okiem ekspertów i praktyków szlifować swoje biznesowe pomysły podczas kilkumiesięcznej inkubacji.

Celem projektu jest pomoc w rozwinięciu pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami

Jakie pomysły: Poszukiwane pomysły z branż: Smart City/transport i motoryzacja, medycyna/zdrowie publiczne, IT/ICT

Kto może wziąć udział: każdy pomysłodawca (zespół pomysłodawców), który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Co jest oceniane:

Innowacyjność – do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
Przewagi konkurencyjne – zgłaszany projekt powinien się cechować przewagami konkurencyjnymi na tle istniejących rozwiązań/produktów
Potencjał biznesowy – przedsięwzięcie powinno się charakteryzować potencjałem biznesowym np. odpowiedniej wielkości rynkiem
Zespół – na ocenę projekt mają wpływ kwalifikacje zespołu aplikującego do platformy startowej

Wybrane w czasie naboru projekty przechodzą następnie proces inkubacji

Inkubacja: okres intensywnej pracy nad rozwinięciem swojego pomysłu do fazy MVP. ramach Platformy Unicorn Hub przewidzianych jest 8 rund inkubacji. Każda runda będzie trwała maksymalnie 4 miesiące.

Projekty, które wezmą udział w programie inkubacji otrzymają wparcie managera inkubacji, który przygotuje wspólnie ze startupem szczegółowy program inkubacji, będzie sprawdzać realizację kamieni milowych oraz zapewni usługi zaplanowane w programie inkubacji.

Oprócz wsparcia managera inkubacji, startupy będą miały możliwość wzięcia udziału w warsztatach „Design Sprint”, mających na celu opracowanie indywidualnej ścieżki rozwojowej, spotkaniach „Roadmap execution” polegających na podsumowaniu dotychczasowych prac oraz zaplanowaniu kolejnych kroków biznesowego rozwoju a także w wydarzeniach typu Demoday umożliwiających prezentację pomysłu przed inwestorami. Po zakończonym procesie, Manager Inkubacji przygotuje raport z inkubacji. Raport ten jest zapisem historii rozwoju startupu od rozpoczęcia inkubacji do jej końca oraz postępów, jakie zostały wykonane przez zespół.

Platforma nie przekazuje środków finansowych startupom. Te możesz otrzymać po przejściu procesu inkubacji w działaniu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.