Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

24 tys. zł dotacji z urzędu pracy na założenie firmy

Duże pieniądze czekają na osoby bezrobotne chcące założyć własną firmę. Z informacji, do których dotarł portal MamBiznes.pl wynika, że do końca lutego wniosek o dotację z urzędu pracy na założenie firmy złożyło zaledwie 992 osób na kwotę 20,2 mln zł. To oznacza, że w tym roku pieniędzy wystarczy jeszcze na co najmniej 20 tys. nowych firm. 


Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na bezzwrotne wsparcie w roku 2016 przeznaczyło kwotę 510 mln zł – poinformował kilka dni temu portal Bankier.pl. Kwota dotacji, po którą mogą sięgnąć bezrobotni nie może być wyższa od 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku bezzwrotne wsparcie wzrosło 22 686 zł przyznawanych w 2015 do kwoty 24 401,70 zł. Pula ta wystarczy na założenie blisko 21 tys. firm przez osoby pozostające bez pracy. W tym  roku środków jest mniej, ale jak dowiedział się portal MamBiznes.pl, do końca lutego wydano zaledwie 20,2 mln zł na rzecz 992 osób.

Jak ubiegać się o dotację z PUP?

Co zawiera wniosek? Bezrobotny chcący założyć firmę dzięki środkom z powiatowego urzędu pracy musi udać się do instytucji w jego miejscu zameldowania. To tam uzyska formularz wniosku, którego wypełnienie jest niezbędne przy ubieganiu się o dotację. W formularzu powinny się znaleźć następujące informacje:

– wysokość wnioskowanej dotacji;

– rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzamy podjąć;

– szacunki kosztów związanych z podjęciem działalności i wskazanie źródeł ich finansowania;

– szczegółowy opis działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń;

– dokładny opis i harmonogram poszczególnych zakupów w ramach wnioskowanych środków;

– spodziewane wyniki finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej;

– koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności

O wsparcie finansowe z Urzędu Pracy możemy się ubiegać jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku będąc bezrobotnymi nie odmówiliśmy, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych. Przyznanie dotacji będzie możliwy jeśli ie korzystaliśmy dotychczas z pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Grzegorz Marynowicz

Bankier.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
gem 18 kwi 2016 (19:33)

Przyjmiemy dotację. www.gem.keep.pl