Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Czy można przekazać działalność drugiej osobie, bez jej zamykania?

Rolnik posiada własną dodatkową działalność pozarolniczą, a w przyszłym roku przechodzi na emeryturę i przepisuje całość gospodarstwa. Czy tą działalność także może przepisać na inną osobą tak, aby pozostać nadal w KRUS-ie i nie zamykać jej?

W przypadku prowadzenia indywidualnej działalność gospodarczej „przepisanie” tej działalności na rzecz innej osoby nie jest możliwe. Można przekazać jedynie majątek w drodze sprzedaży przedsiębiorstwa i jego składników majątkowych i niemajątkowych. Nie oznacza to jednak, że rejestracja działalności przechodzi na nabywcę. To nabywca musi zarejestrować działalność gospodarczą na siebie. A zbywający przedsiębiorstwo dalej jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, i musi się wyrejestrować, ale już bez tego, co wchodzi w skład zbytego przedsiębiorstwa. Jest tak, gdyż działalność gospodarcza powiązana jest bezpośrednio z konkretną osobą, która wymieniona jest w nazwie firmy, i której przypisano indywidualny numerem NIP.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 2 – 4, art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.