Czy chory musi stawić się w biurze na wezwanie pracodawcy podczas L4?

Moja żona pracuje na umowie zlecenie. Przebywa na L4 od miesiąca. Jednak dzisiaj…

Rozliczenie z pracodawcą po zakończeniu umowy

Mój mąż był zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez okres 2 lat…

Podstawa prawna zwolnienia a odprawa pieniężna

Szykują się u mnie w pracy zwolnienie lub zwolnienia jednej lub dwóch osób…

Zwolnienie bez okresu wypowiedzenia

Czy jeśli na umowie o współpracy na czas określony nie mam podanego okresu…

Jak wyegzekwować dług za niezapłaconą FV od zagranicznej firmy?

Mamy problem ze ściągnięciem należności za wystawioną fakturę (maj 2015) od zagranicznej firmy.…

Czy można dogadać się z komornikiem?

Czy po wydaniu przez sąd decyzji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, jest możliwość negocjacji…

Umowa zlecenie a prawo do emerytury

Obecnie pracuję na umowę zlecenia i za 2 tygodnie nabywam prawo do emerytury…

Gdy bank sprzedał odsetki karne

W trakcie trwania procesu przeciwko bankowi o uchylenie BTE (bankowy tytuł egzekucyjny) bank…

Kara za przerwę w ubezpieczeniu OC

Zakupiłem uszkodzony motorower. Remont trwał około roku. Później ubezpieczyłem i zrobiłem przegląd, a…

Niania na umowie uaktywniającej a staż pracy

Czy pracując na umowę uaktywniającą jako niania, można zaliczyć ten okres do stażu…

Czy można odzyskać pieniądze zajęte przez komornika na koncie bankowym?

Komornik sądowy ściągnął mi z konta 4000 zł bez wcześniejszej informacji. Nie dostałam…

Jak walczyć o ekwiwalent za zaległy urlop?

Przepracowałam w firmie 5 lat i 4 miesiące na umowę o pracę. Szef…

Urlop rehabilitacyjny w 12-godzinnym systemie pracy

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i posiadam prawo korzystania z urlopu…

Dwa różne okresy wypowiedzenia w jednej umowie

Mam umowę zlecenie, na której znajdują się dwa różne okresy wypowiedzenia. Wygląda to…

Czy można przekazać działalność drugiej osobie, bez jej zamykania?

Rolnik posiada własną dodatkową działalność pozarolniczą, a w przyszłym roku przechodzi na emeryturę…

Czy spółka z o.o. w likwidacji, która nie podjęła działalności gospodarczej, ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Czy spółka z o.o. w likwidacji, która nie podjęła działalności gospodarczej, ma obowiązek…

Zasiłek dla bezrobotnych po pracy na umowie zlecenie

Żona straciła pracę. Pracowała przez okres 22 miesięcy na umowę-zlecenie i otrzymywała 867…

Umorzone udziały w sp. z o.o. a ilość głosów na zgromadzeniu wspólników

Wspólnicy sp. z o.o. objęli udziały w wysokości 60%, 30% i 10%, a…