Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dlaczego kształtowanie wizerunku jest istotne dla firmy?

Wizerunek to sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez innych. Jego cechą jest zmienność i niestabilność. Może ulec wzmocnieniu, jeżeli jednak jego kolejne elementy okażą się sprzeczne – bardzo łatwo ulegnie rozpadowi.

Wizerunek umożliwia realizację celów

Właściwy wizerunek zapewnia firmie lub produktowi możliwość realizacji założonych celów. W warunkach silnej konkurencji rynkowej, klient zainteresowany towarem lub usługą ma możliwość dokonania wyboru spośród wielu ofert. W takiej sytuacji często to właśnie wizerunek firmy jest elementem decydującym o zdobyciu zaufania rynku.

W przypadku małych i średnich firm, które nie mogą pozwolić sobie na planowane z rozmachem wysokobudżetowe kampanie reklamowe i promocyjne, właściwie prowadzone, systematyczne i planowe działania public relations są olbrzymią szansą na kształtowanie wizerunku rzetelnej i uczciwej firmy. Budowanie właściwego wizerunku przez bieżące komunikowanie osiągnięć firmy i udzielanie informacji w sytuacjach kryzysowych nie kosztuje wiele, a pozwala na stworzenie pozycji godnej zaufania firmy.

Przede wszystkim komunikowanie

W tworzeniu wizerunku firmy najistotniejszą sprawą jest rzetelne i bieżące komunikowanie się z otoczeniem – z mediami, z kontrahentami, w końcu – z lokalnymi społecznościami. Postawienie zainteresowanych bez jakiejkolwiek informacji powoduje negatywne reakcje. Dowolnie stworzone wyobrażenie wzbogacane jest przez negatywne emocje osoby, której odmówiono informacji. Zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych istnieje potrzeba sprawnego komunikowania sytuacji otoczeniu. Brak informacji może pogłębić kryzys. Także sukcesy firmy powinny zostać odpowiednio „sprzedane”. Public relations realizuje tu biblijną zasadę: „o dobrych uczynkach i ich rozgłaszaniu nie zapominajcie”.

W okresie recesji, kiedy firmy zaczynają gorączkowo szukać oszczędności, bardzo często jako pierwsze ofiarą reorganizacji padają działy marketingu, reklamy i public relations. Analizując możliwe skutki takiego postępowania, należy jednak pamiętać, że to właśnie dział PR może nam pomóc mimo problemów utrzymać opinię stabilnego i silnego podmiotu gospodarczego. Dlatego w miarę możliwości, dział PR powinno się ograniczać w ostatniej kolejności – od jego działań zależy wizerunek organizacji. Należy zawsze pamiętać, że stworzenie właściwego wizerunku organizacji jest działaniem długofalowym, rozłożonym w czasie, a jego utrata może nastąpić gwałtownie, pociągając za sobą dalsze niekorzystne skutki.

Skuteczny wpływ wizerunku

Jako przykład skutecznego wpływu wizerunku na działania, literatura fachowa przytacza przykład stojącej na skraju bankructwa firmy, której prezes przeznaczył większość pozostałych środków na przygotowanie spotkania z ważnym klientem, od którego zależało istnienie firmy. Znając realną kondycję finansową partnera, klient prawdopodobnie nie zaryzykowałby podpisania umowy. Jednak dzięki zdobyciu dobrego wizerunku w oczach kontrahenta firma doprowadziła do zawarcia korzystnego kontraktu, co pozwoliło jej utrzymać się na rynku.

Szczególnie dla małych firm, dla których każdy klient jest wyjątkowo cenny w warunkach rosnącej konkurencji, bardzo ważne jest utrzymanie dobrych relacji z otoczeniem. W porównaniu z minionym okresem sytuacja w naszym kraju zmienia się na lepsze, choć wciąż zdarzają się firmy, w których klient traktowany jest jak intruz. Jednak nawet najwyższy standard świadczonych okazuje się niewystarczający, jeśli klient nie czuje się doceniony i odpowiednio poinformowany o działaniach firmy.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.