Jakie powinny być bezpieczne zabawki?

Zabawka musi być dla dziecka po prostu odpowiednio dobrana, uwzględniać jego wiek, typowe…

Pełna i niepełna księgowość w 2009 r.

W dniu 22 sierpnia 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości,…

Blue Ocean Strategy - czyli jak sprawić, by konkurenci stali się nieistotni

Od dłuższego czasu firmy starają się pokonać konkurencję uzyskując te same produkty i…

Badanie zachowań nabywców

Postępowanie nabywców jest pewnym ciągiem zachowań i działań jednostek, na który składają się…

Kampania promocyjna

Realizowana strategia promocji przynosi oczekiwany efekt i pomaga zrealizować wybrane cele dopiero wtedy,…

Czynniki wpływające na progresję przedsiębiorstwa

Wprowadzając różne zmiany o większym czy mniejszym zakresie, firma podejmuje walkę o przetrwanie…

Psychologiczne i techniczne aspekty reklamy

Można przyjąć, że żyjemy w dobie reklamy, nawet rynek kultury i sztuki napędzany jest…

Istota działań promocyjnych

Promocja jest podstawowym elementem klasycznej kompozycji marketingowej i należy do głównych narzędzi marketingu,…

Na czym polega istota badań marketingowych?

Badania marketingowe to systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na…

W poszukiwaniu zaginionego koszyka

W przypadku tradycyjnego sklepu samoobsługowego niemożliwe jest śledzenie wszystkich klientów i analizowanie ich…

Techniki zakupu

Jakość! Dla większości ludzi to słowo kluczowe. Zarówno dla kupujących i sprzedających, jak…

Techniki prezentacji - mowa ciała

Wrażenia wzrokowe odpowiadają w 55% za to, jak słuchacze ocenią twoją prezentację. Składają…

Marketing - jak to działa?

Przesyłka, która dociera do odbiorcy za pośrednictwem wysyłki bezpośredniej (direct mail) składa się…

Marketing emaliowany

Skrzynka mailowa każdego Internauty zapełnia się każdego dnia sporą ilością wiadomości. Wiele z…

INTRASTAT - pytania i odpowiedzi

Od 1 maja 2004 roku w Polsce stosowane są dwie deklaracje INTRASTAT: WYWÓZ…

Wydatki marketingowe podlegające opodatkowaniu

Działania marketingowe każdego przedsiębiorcy to ważne czynniki oddziałujące na wielkość realizowanych przez jednostki…

Zasady rozliczania transakcji

Ustawa o podatku od towarów i usług definiuje dwa rodzaje sprzedaży wysyłkowej. Jedna…

Motywujące wynagrodzenie - jak przygotować system premiowy dla handlowców

Właściwy system premiowania może w znaczącym stopniu zdopingować handlowców do zrealizowania wyznaczonych przez…