Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dwa różne okresy wypowiedzenia w jednej umowie

Mam umowę zlecenie, na której znajdują się dwa różne okresy wypowiedzenia. Wygląda to następująco: – na stronie pierwszej, przed paragrafami, znajduje się tabelka z określeniem kluczowych aspektów umowy (rodzaj umowy, data rozpoczęcia umowy, kwota wynagrodzenia itp.). W tej części znajduje się również wiersz z „Okresem wypowiedzenia” i wynosi on 2 miesiące. A na drugiej stronie umowy, znajduje się paragraf 7 „Czas trwania umowy”. W podpunkcie 2 tego paragrafu jest słownie opisane, że „każda ze stron może wypowiedzieć niniejsza umowę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”. Który z tych okresów wypowiedzenia jest ważny? Czy możliwe jest, że sobie wzajemnie przeczą i można wypowiedzieć umowę w każdym czasie?

Z pewnością doszło do jakiegoś błędu albo przeoczenia. Powinien Pan razem ze zleceniodawcą skorygować treść umowy poprzez naniesienie na niej poprawek albo zawarcie aneksu lub porozumienia w zakresie określenia terminu. Treść umowy nie powinna sobie przeczyć. Gdyby doszło na tym tle do sporu między panem a zleceniodawcą, sąd dokonują interpretacji treści tej umowy badałby jaki był zgodny zamiar stron i cel zawarcia takiej umowy.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 65 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.