Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Gdy bank sprzedał odsetki karne

W trakcie trwania procesu przeciwko bankowi o uchylenie BTE (bankowy tytuł egzekucyjny) bank sprzedał odsetki karne (w jednej czwartej spłacone) firmie windykacyjnej. Czy to jest zgodne z prawem? Firma windykacyjna uzyskała wyrok sadowy w 2010 r. Teraz się odezwała i naliczyła odsetki. Komornik zajął mi wynagrodzenie. Czy jest szansa uniknięcia zapłaty? Kredyt został spłacony w całości w terminie wymagalnym przez bank. Jaka jest szansa na wznowienie postępowania na podstawie wyroku TK?

Niestety opisany przez Pana stan faktyczny tej sprawy nie jest do końca jasny i zbyt skąpy, by można było udzielić precyzyjnej odpowiedzi.

Odsetki karne były naliczane przez Kredytodawcę niezależnie od faktu zwrócenia się z wnioskiem o wydanie BTE. Co do zasady, jeśli wierzytelność została przez bank sprzedana, a następnie kupujący fundusz uzyskał przeciwko Panu prawomocny wyrok sądowy, wtedy egzekucja tego długu jest nadal możliwa. W innym przypadku zapewne sama należność z tytułu odsetek karnych mogła także ulec przedawnieniu. Jeśli z różnych powodów nie otrzymał Pan wyroku Sądu w 2010 r. może Pan podjąć starania o uchylenie klauzuli wykonalności nadanej temu rozstrzygnięciu bądź zwrócić się z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia na to orzeczenie Sądu.

Jeśli dobrze zgaduje chodzi Panu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący bankowego tytułu egzekucyjnego ( Wyrok z dnia 14.04.2015 r. Sygn. akt P 45/12). W mojej ocenie nie ma możliwości wznowienia postępowań zakończonych w przeszłości wydaniem BTE. W orzecznictwie przyjęło się, że wyrok TK stwierdzający niezgodność przepisu ustawy z Konstytucją RP, który odracza utratę mocy obowiązującej przepisu wywołuje skutek wyłącznie na przyszłość. Taki wyrok nie może być podstawą do wznowienia postępowania w oparciu o art. 4011 kodeksu postępowania cywilnego.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.