Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Inkubatory otrzymają 100 tys. zł wsparcia

Ministerstwo Gospodarki wspiera Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości już od 2004 r. W tym okresie pomoc w wysokości 700 tys. zł trafiła do ponad 40 inkubatorów. W roku 2009 chcemy przeznaczyć na ten cel kolejne 100 tys. zł – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak podczas konferencji „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Potencjał. Możliwości. Rozwój”. Spotkanie odbyło się 27 kwietnia br. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Rafał Baniak podkreślił wartość szybkiego transferu myśli naukowej i technologii do sfery biznesu. – Resort gospodarki dąży do bardziej efektywnej współpracy środowiska naukowego z firmami – powiedział. – Doskonałym przykładem połączenia przedsiębiorczości z nauką są AIP, w których studenci realizują swoje marzenia o własnej firmie i materializują biznesowe pomysły – dodał szef resortu gospodarki.

Podczas konferencji przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości z Krakowa, Łodzi, Poznania i Fundacji AIP dyskutowali o przeznaczeniu tegorocznego wsparcia MG na finansowanie działalności inkubatorów w 2009 r. – O wsparcie MG mogą się ubiegać projekty pojedynczych szkół wyższych lub organizacji non-profit oraz przygotowane przez kilka uczelni z danego regionu lub miejscowości – wyjaśnił Paweł Wesołowski z Departamentu Instrumentów Wsparcia MG.

Paweł Wesołowski przypomniał, że dotychczasowe dofinansowanie inkubatorów obejmowało m.in.: wydatki związane z założeniem inkubatora i jego późniejszego funkcjonowanie. – Ze środków MG opłacane były m.in. rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, opracowanie statutu i regulaminu nowo powstającego inkubatora – powiedział. – Finansowaliśmy także sprzęt komputerowy, wyposażenie biura, dostęp do baz danych informacji prawnej, gospodarczej lub handlowej – dodał Paweł Wesołowski.

Na konferencji przedstawiony został także raport nt.  „Ewaluacji działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, wspartych finansowo ze środków Ministerstwa Gospodarki”, zlecony przez Ministerstwo Gospodarki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.