Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak walczyć o ekwiwalent za zaległy urlop?

Przepracowałam w firmie 5 lat i 4 miesiące na umowę o pracę. Szef nie udziela pracownikom urlopów, bo twierdzi, że w czasie jak pracownik jest na urlopie, to on nie zarabia. 8 września złożyłam wymówienie i przez 2 tygodnie byłam na wypowiedzeniu. Nie pracowałam w tym czasie. Mam staż 17 lat pracy. Szef nie chce mi wypłacić ekwiwalentu za bieżący i zaległy urlop. Świadectwa pracy też jeszcze nie dostałam. Za ile dni urlopu mogę domagać się ekwiwalentu i jak o niego walczyć? Bo dobrowolnie szef mi tego ekwiwalentu nie wypłaci.

Jeżeli nie wykorzystała Pani w całości przysługującego Pani urlopu i powinna z tego tytułu otrzymać ekwiwalent pieniężny, musi Pani wezwać pracodawcę do wypłaty ekwiwalentu i liczyć się z koniecznością skierowania sprawy do postępowania sądowego, gdy będzie odmawiał.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi tylko w sytuacji, gdy urlop nie został przez niego wykorzystany, i nie ma już możliwości jego wykorzystania z powodu rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia. Roszczenia o zapłatę ekwiwalentu przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, kiedy ten powinien zostać wypłacony tj. najczęściej od daty wypowiedzenia. Trzeba pamiętać także o tym, że samo prawo do urlopu wypoczynkowego także przedawnia się z upływem 3 lat liczonych od ostatniego dnia roku kalendarzowego w którym uprawnienie zostało nabyte bądź też od dnia 30 września następnego roku do którego niewykorzystany urlop powinien zostać wykorzystany jeśli przesunięcie nastąpiło z przyczyn leżących po jednej ze stron. Ta okoliczność będzie skutkował tym, że może nie mięć Pan możliwości uzyskania ekwiwalentu za 5 lat niewykorzystanego urlopu. Do końca roku 2015 może Pani dochodzić roszczeń za urlop należny Pani w roku 2012 r. Wymiar należnego urlopu wynosi 26 dni w ciągu roku.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna: Art. 154, 1551, 1552, 1552a, 163, art. 171, art 186 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.