Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Lobbying

Lobbying (rzecznictwo interesów, grupy nacisku, pressure groups) to zorganizowane działania jednostek lub grup osób, nawiązujących kontakt z politykami i urzędnikami w celu wywierania wpływu na procesy ustawodawcze, decyzyjne oraz uzyskanie dostępu do informacji. Lobbying to również dwukierunkowa komunikacja między otoczeniem społecznym a przedstawicielami władzy. Lobby to (w tłumaczeniu z języka angielskiego) kuluary, zaściankowość pewnego działania.

Jakie są cele lobbyingu?

Nadrzędnym celem lobbyingu jest przekazanie konkretnym osobom czy ugrupowaniom pełnych, rzetelnych i prawdziwych informacji, mogących pomóc w podjęciu korzystnej dla organizacji decyzji. Lobbying, jako instrument public relations, – nawiązuje i podtrzymuje dobre relacje z władzą państwową, rządem oraz parlamentem w celu wpływania na proces ustawodawczy i regulacje prawne.

Kim są lobbyści (lobby-agents)?

Osoby tak szumnie nazywane zajmują się rzecznictwem interesów w imieniu lub na zlecenie grup nacisku.

Ponieważ lobbyści w znacznym stopniu wpływają na procesy decyzyjne, ich działalność budzi często wiele kontrowersji. Jednakże umiejętnie prowadzone rzecznictwo interesów nie jest sprzeczne z przyjętymi normami etycznymi. Politycy chcą być informowani o różnorodnych problemach nurtujących społeczeństwo, do tego celu wykorzystują właśnie lobbying.

Jednym z częstych błędów popełnianych przez początkujących lobbystów jest utożsamianie ich własnych poglądów z przekonaniami członków reprezentowanych przez nich firm, a przecież rolą lobbysty jest występowanie w imieniu organizacji, a nie własnym. Stąd kluczowym zadaniem lobbysty jest ustalenie priorytetowych (nadrzędnych) spraw z punktu widzenia klientów. Odbywa się to za pośrednictwem różnych technik pozyskiwania opinii społecznej jak ankietowanie czy walne zgromadzenia.

Potrzebny lobbyinng

Praktyka lobbystyczna polega na jak najlepszym odgrywaniu aktywnej roli, angażowaniu się w zadanie przy jednoczesnym zachowaniu biernej postawy. Zadaniem lobbystów jest nawiązanie dialogu i pogłębianie go, prowadzenie monitoring bieżących procesów legislacyjno-decyzyjnych w sferze funkcjonowania ich klienta, odpowiednio wcześnie dostrzegają pojawiające się zmiany polityczno-gospodarcze, przygotowują rozeznanie i prognozę politycznej i gospodarczej areny. Doradzają w kwestiach związanych z zagrożeniami i możliwościami, wynikającymi z rozwoju sytuacji prawnej, gospodarczej i politycznej Często neutralizują, uniemożliwiają sprzeczne z interesem klientów działania konkurencji i innych grup interesów. Opracowują strategiczne propozycje korzystnych rozwiązań, definiują cele, plan i kluczowych uczestników tzw. gry. Określają adresatów planowanej kampanii lobbyingowej i jej sprzymierzeńców. Warto podkreślić, że tworzenie i realizacja programów lobbyingowych przebiega zgodnie z zasadami public relations. W niektórych państwach osoby zajmujące się PR są uważane za lobbystów. Oferta usługowa agencji sektora public relations, w tym polskich, zawiera działania z zakresu rzecznictwa interesów, czyli lobbyingu. Służy on promocji biznesowej firmy, kreowaniu jej społecznego wizerunku.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.