Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Orzecznictwo: Spółki, Spółka z o.o. – Amortyzacja środków trwałych wniesionych aportem

Amortyzacja środków trwałych wniesionych aportem

Sąd orzekający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Data orzeczenia: 6 sierpień 2013 r.

Sygnatura: I SA/Wr 862/13

Teza:

„ … W sytuacji wniesienia do spółki komandytowej środków trwałych otrzymanych w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach rozliczenia za przymusowo umorzone udziały w spółce z o.o., ich wartość początkową należy ustalić na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości wydatków na nabycie tych składników. Z uwagi na fakt, że wnoszone aportem składniki (zorganizowana część przedsiębiorstwa) zostaną nabyte w wyniku przymusowego umorzenia udziałów w spółce kapitałowej, to za wydatki na nabycie, o których mowa w ww. przepisie, należy uznać wartość wynagrodzenia otrzymanego w zamian za umorzone udziały w spółce kapitałowej. ”


Komentarz:

Zgodnie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej strona w zamian za planowane przymusowe umorzenie udziałów w spółce z o.o. otrzyma ZCP, którą zamierza wnieść aportem do spółki komandytowej. Przed przekazaniem środków trwałych, otrzymanych w ramach ZCP, strona nie wprowadzi ich do ewidencji środków trwałych i nie dokona odpisów amortyzacyjnych. Wartość rynkowa poszczególnych składników wniesionych aportem będzie wyższa niż będzie wynikać to z wyceny ZCP, która zostanie otrzymana w wyniku umorzenia udziałów w spółce z o.o. A zatem w jakiej wartości środki trwałe, które zostaną otrzymane w ramach ZCP, przekazanego aportem do spółki komandytowej, powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych spółki komandytowej. Jednocześnie Strona wskazywała – na wartość rynkową.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe, wskazując że W sytuacji wniesienia do spółki komandytowej środków trwałych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ich wartość początkową należy ustalić na podstawie wysokości wydatków na nabycie tych składników.

Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa i zmiany interpretacji, sprawa ostatecznie trafiła do WSA, który uznał skargę Strony za niezasadną. W ocenie Sądu – zasadnie uznał organ interpretacyjny, że w sytuacji wniesienia do spółki komandytowej środków trwałych otrzymanych w formie ZCP w ramach rozliczenia za przymusowo umorzone udziały w spółce z o.o., ich wartość początkową należy ustalić na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. b) updof, tj. w wysokości wydatków na nabycie tych składników. Z uwagi na fakt, że wnoszone aportem składniki (ZCP) zostaną nabyte w wyniku przymusowego umorzenia udziałów w spółce kapitałowej, to za wydatki na nabycie, o których mowa w ww. przepisie, należy uznać wartość wynagrodzenia otrzymanego w zamian za umorzone udziały w spółce kapitałowej. Zatem, w opisanym przez skarżącą zdarzeniu przyszłym – „wydatki na nabycie”, odpowiadać będą wartości wynikającej z wyceny ZCP. Wartość tego wynagrodzenia stanowić będzie bowiem kwotę, jaka należałaby się spółce komandytowej w zamian za przeniesienie na skarżącą prawa własności wskazanych we wniosku składników majątku. Wartość poszczególnych składników majątku, mających stanowić środki trwale w spółce komandytowej, do której zostaną wniesione, należy zatem ustalić w wysokości wartości, na którą wycenione zostały te składniki majątku w momencie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa w spółce kapitałowej.Anna Świech, asystentka doradcy podatkowego
Kancelaria Initium Krzysztof Biernacki

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.