Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

PiS nie bedzie blokował ustawy umożliwiającej wypłaty podwykonawcom autostrad

PiS – pomimo zastrzeżeń – nie będzie blokowało ustawy umożliwiającej wypłatę podwykonawcom autostrad zaległych wynagrodzeń. Deklarację tej treści złożył senator Grzegorz Czelej. Senator uważa, że zaległe pieniądze powinny trafić do firm już w sierpniu.

Senat dyskutuje nad ustawą o spłacie niektórych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Podwykonawcy budujący autostrady otrzymają pieniądze niezwłocznie po wejściu w życie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych – zapewnia senator PO Stanisław Iwan, sprawozdawca senackiej komisji gospodarki narodowej.

Komisja rekomenduje przyjęcie ustawy bez poprawek. Jak poinformował senator PO Stanisław Iwan o przyjęciu ustawy bez poprawek zdecydował dramatyczny apel Konstantego Sochackiego, właściciela firmy Teka i członka Komitetu Protestacyjnego Poszkodowanych Przedsiębiorców.

Senator Iwan poinformował również, że przedsiębiorcom, którzy zgłoszą swe roszczenia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wypłacona zostanie połowa sumy roszczenia. Pozostałą część podwykonawcy dostaną po uprawomocnieniu się wyroku sądowego.

Uchwalona w ubiegłym tygodniu ustawa zakłada, że firmy, które pracowały przy budowie autostrad, a nie otrzymały od generalnego wykonawcy zapłaty, będą mogły wystąpić do generalnego dyrektora dróg i autostrad o wypłatę zaległych należności. Środki na ten cel mają pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego.

Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformował, że roszczenia wykonawców zamykają się w kwocie ok. 110 mln. zł. W jego opinii to niewielka kwota w stosunku do kosztu całej inwestycji.

Przyjęcie przez Senat ustawy bez poprawek oznacza, że zostanie ona przekazana do podpisu prezydenta. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.