Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Podatek od środków transportu

Nowością w 2003r. jest wprowadzona przez Ministerstwo Finansów deklaracja, którą muszą składać podmioty zobowiązane do płacenia podatku od środków transportu. Zmieniają się także terminy i sposoby jego uiszczania.

Podatek od środków transportu

Każdy właściciel ciężarówki, ciągnika siodłowego i balastowego, które razem z naczepą bądź przyczepą mają dopuszczalną masę całkowitą ponad 3,5 tony jest zobowiązany do zapłaty podatku od środków transportu. Dotyczy to także właścicieli autobusów oraz naczep i przyczep, które razem z pojazdem silnikowym posiadają całkowitą masę dopuszczalną ponad 7 ton. Wyjątek stanowią pojazdy wykorzystywane w działalności rolniczej opodatkowanej podatkiem rolnym.

Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które zarejestrowane są środki transportu, zobowiązane są do składania deklaracji na dany rok podatkowy do 15 lutego, a gdy rejestracja środka nastąpiła po tym terminie w ciągu 14 dni od chwili powstania zobowiązania podatkowego.

Jeżeli środek transportu jest w posiadaniu większej ilość osób, odpowiadają one solidarnie za zapłacenie podatku.

Stawki podatku ustalane są przez rady gminy. Minister Finansów określa jedynie maksymalne i minimalne stawki roczne. I tak np. za samochód ciężarowy o masie od 3,5 do 5,5 tony nie zapłacimy więcej niż 616,80zł, a za ciężarówkę o całkowitej masie ponad 12 ton 2354,12 zł. Podatek od autobusu uzależniony jest od ilości miejsc. Do 30 miejsc zapłacimy nie więcej niż 1439,20 zł, a powyżej 30 – 1819,56zł. Przyczepa wraz z samochodem o łącznej masie dopuszczalnej do 36 ton będzie nas kosztować 1439,20 zł podatku rocznie, a powyżej tej masy 1819,56zł.

Rada gminy, ustalając własne stawki, może kierować się wpływem środka transportowego na środowisko naturalne, rok jego produkcji oraz liczbę miejsc do siedzenia.

Podatek od środków transportu płacony jest w dwóch ratach – pierwsza do 15 lutego, a druga do 15 września. Podatek obejmuje całe miesiące, więc wyrejestrowane środka np. 10 dnia miesiąca i tak powoduje obowiązek zapłacenia podatku za cały miesiąc. Zapłata następuje na rachunek gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba płatnika.
,br />2003-03-10

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.