Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Podstawa prawna zwolnienia a odprawa pieniężna

Szykują się u mnie w pracy zwolnienie lub zwolnienia jednej lub dwóch osób ze względu redukcję etatu. Jaka powinna być podstawa zwolnienia, abym mogła liczyć na odprawę pieniężną? Wypowiedzenie z przyczyn redukcji czy za porozumieniem stron? Czy jeżeli zachowany jest okres wypowiedzenia, to dalej przysługuje mi odprawa?

Uprawnienie do odprawy powstaje, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników:

a) i gdy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nieprzekraczającym 30 dni wypowiada umowy o pracę bądź rozwiązuje stosunek pracy za porozumieniem stron, a zwolnienia dotyczą co najmniej: 10 pracowników (gdy firma zatrudnia mniej niż 100 pracowników), 10% pracowników (gdy zatrudnia od 100 do 300 pracowników), 30 pracowników (przy zatrudnieniu co najmniej 300 lub więcej pracowników), ( zwolnienie grupowe)

b) jeżeli wypowiedzenie umowy bądź rozwiązanie za porozumieniem stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika i jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie stosunku pracy ( zwolnienie indywidualne).

Wysokość odprawa jest uzależniona od stażu pracowniczego. Fakt pozostawiania na okresie wypowiedzenie nie wpływa na możliwość nabycia uprawnienia do uzyskania odprawy.

Istotne jest aby podstawą rozwiązania stosunku prawnego były przyczyny leżące po stronie pracodawcy a nie pracownika. Możliwe jest rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron pod warunkiem, że podany zostanie powód. Przy czym tak jak zaznaczyłem, nie mogą to być przyczyny dotyczące pracownika, okoliczności związane ze sposobem wykonywania przez niego pracy lub jego zdolnościami, czy predyspozycjami do jej świadczenia.

Odprawa powinna zostać wypłacona najdalej w dniu upływu okresu wypowiedzenie i od tego momentu roszczenie o wypłatę staje się wymagalne.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

art. 8 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., Nr 90, poz. 844 ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.