Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

PR – działać samemu czy zdać się na fachowców?

Właściciele firm budując strukturę swojego przedsiębiorstwa stają przed trudnym wyborem. Czy lepiej powierzyć działalność PR etatowym pracownikom własnej firmy, czy też może skorzystać z usług zewnętrznej firmy specjalizującej się w public relations. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Powinniśmy najpierw porównać wady i zalety wykorzystania wewnętrznych i zewnętrznych służb PR.

PR wewnętrz czy na zewnętrz?

Atutem wewnętrznego zespołu PR jest z pewnością dobra znajomość firmy, jej słabych i mocnych stron. Osoby zatrudnione w firmie na stałe są bezpośrednio zainteresowane jej dobrą kondycją, przez co z większym zaangażowaniem realizują postawione przed nimi zadania. Zdobywając potrzebne informacje korzystają często z kontaktów nieformalnych wewnątrz firmy. Powoduje to, że zdobycie informacji przychodzi im łatwiej i szybciej niż osobie z zewnątrz. Dla kierownictwa firmy ważną sprawą może być posiadanie większej kontroli nad swoimi własnymi pracownikami niż nad wynajętą firmą. Z drugiej strony zagrożeniem da wewnętrznych służb PR może być brak obiektywizmu i bezstronności, wynikający z pozazawodowych układów istniejących w firmie. Wewnętrzne działy PR charakteryzuje często brak profesjonalnej krytyki i zbytni entuzjazm w działaniu. Ich pracownicy często koncentrują się na realizacji konkretnych zadań, pomijając właściwe przygotowanie, przeprowadzenie badań dających rzetelne informacje.

Zewnętrzne firmy PR z pewnością dysponują większym doświadczeniem. Agencje PR zatrudniają profesjonalistów, którzy dzięki codziennej współpracy z wieloma firmami dysponują szeroką wiedzą i dużym wachlarzem rozwiązań. Usytuowanie poza strukturą firmy pozwala na większy obiektywizm i szczerość w informowaniu przełożonych o problemach pojawiających się w przedsiębiorstwie. Dzięki szerokim kontaktom zewnętrzne agencje PR są w stanie sprowadzić ekspertów specjalizujących się w konkretnych dziedzinach. Zatrudnienie zewnętrznej agencji PR może być postrzegane jako przejaw mocnej kondycji finansowej firmy, dodawać jej prestiżu. Zewnętrzna agencja oferuje nowoczesne metody działania, zgodne z tendencjami rynku.

Bariera informacyjna

Problemem, z którym spotkamy się zatrudniając zewnętrzna agencję PR może być bariera informacyjna, utrudniająca szybkie zdobywanie informacji. Okazjonalne angażowanie zewnętrznej firmy powoduje konieczność przybliżania specjalistom aktualnej sytuacji za każdym razem, kiedy korzystamy z jej usług. W przypadku zewnętrznej agencji brak właściwie instrumentów, za pomocą których możemy w pełni kontrolować jej działania, a główną motywacją specjalistów jest spodziewane wynagrodzenie oraz własna pozycja na rynku.

Kompromisowym rozwiązaniem wydaje się stworzenie przez firmę własnej, wewnętrznej komórki ds. public relations. Będzie ona działać na rzecz budowy wizerunku firmy na co dzień. W uzasadnionych, trudniejszych przypadkach można skorzystać z usług zewnętrznych doradców PR. Należy również zaplanować, czy będziemy korzystać z usług jednaj agencji oferującej pełną ofertę usług PR, czy może angażować mniejsze firmy do prowadzenia poszczególnych działań.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.