Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

PR wewnętrzna firmy

Public relation (PR) to narzędzie promocji, które wykorzystywane jest w celu kształtowania i podtrzymywania pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów w opinii odbiorców.

Wymiary PR

Termin „public relation” został zapożyczony z języka angielskiegi i oznacza dokładnie: „stosunki lub kontakty publiczne, społeczne”, co nie do końca w polskim znaczeniu odpowiada znaczeniu angielskiemu, które jest znacznie szersze. Bowiem public relation nie służy jedynie kontaktom społecznym, ale także celom bardziej marketingowym: kształtowanie pozytywnej opinii o konkretnych produktach firmy. Public relation obejmuje kontakty kierownictwa z akcjonariuszami, nabywcami, pracodawcami i pracownikami. PR wewnętrzne firmy zajmuje się kontaktami interpersonalnymi pracowników, a także kształtowaniem wizerunku firmy w oczach własnych pracowników.

Działania PR mają stworzyć w firmie atmosferę sprzyjającą przyjemnej i efektywnej pracy. Czasami public relation służą promocji nie tylko produktów, lecz także ludzi, idei, organizacji, a niekiedy nawet całej gospodarki czy ideologii jakiegoś społeczeństwa czy kraju. Nakłady ponoszone przez pracodawcę na public relation przynoszą mu niewymierne zyski w postaci zadowolenia swoich pracowników w przełożeniu na większą wydajność ich pracy.

Instrumenty PR

Często wykorzystywanym instrumentem public relations jest spotkanie kierownictwa firmy z pracownikami, na którym wspólnie omawia i dyskutuje się zasadność oraz cel podejmowanych działań – załoga ma poczucie współuczestniczenia w wyznaczaniu celów organizacji. Natomiast jedną z bardziej efektywnych technik rozwiązywania konfliktów między grupami jest stawianie przed nimi celu nadrzędnego, którego osiągnięcie zmusza członków do wzajemnych interakcji, sprzyjających nawiązywaniu pozytywnych emocjonalnych stosunków i jednocześnie zaspakaja istotne potrzeby indywidualne. Grupa, mająca wspólny cel i działania, już po konflikcie wewnętrznym, staje się bardziej uodporniona na dalsze konflikty.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami o PR w naszym poradniku.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.