Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Przedsiębiorczość jako składnik internacjonalizacji

Internacjonalizacja odnosi się do całości, przepływu surowców naturalnych, półfabrykatów, gotowych wyrobów i usług, pieniędzy, pomysłów i myśli ludzi między 2 czy 3 państwami (odbył się na urzędnikach państwowych – wymiana międzynarodowa, wprowadzenie polityki międzynarodowej).

Czas na internacjonalizację?

Rozmiary tego procesu można prześledzić na podstawie analizy handlu zagranicznego. Multinacjonalizacja zaś charakteryzuje się transferem i delokalizacją zasobów a w szczególności kapitałów, w mniejszym stopniu dotyczy pracy. Delokalizacja z jednego kraju do drugiego wiąże się z rozwojem korporacji międzynarodowej, ponadnarodowe zaś korporacje to przedsiębiorstwa, które posiadają filie w innych krajach pozbawione korzeni narodowych. Obecnie 30% światowego eksportu odbywa się pomiędzy korporacjami i ich filiami ponadnarodowymi.  Pierwsze 20 korporacji to korporacje amerykańskie i japońskie. Wielkość sposobu oceny zależy od obrotu lub od wyceny określającej wartości poprzez akcje. Nie ma jednego kryterium, które określa wielkość korporacji.

Proces multinacjonalizacji odbywa się poprzez rozwój korporacji ponadnarodowych. Dokonuje się tego poprzez przepływ technologii, rozwiązań prawnych i wzorców kulturowych, systemów zarządzania. Proces internacjonalizacji służy przygotowaniu produktu do zlokalizowania go w różnych językach. Wiele elementów pierwotnej wersji produktu może być trudnych do zaadaptowania na zagranicznych rynkach. Dobrym przykładem jest specyfika alfabetu i pionowy układ tekstu niektórych języków dalekowschodnich.

W takich przypadkach, zanim produkt zostanie zlokalizowany, należy go poddać procesowi internacjonalizacji. Proces ten obejmuje:

  • analizę rynków docelowych w celu zdefiniowania globalnych wymagań,
  • modyfikację procesów służącą spełnieniu wymagań nowego rynku,
  • testowanie nowej, „zinternacjonalizowanej” wersji produktu służące zapewnieniu funkcjonalnej zgodności z oryginałem.
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.