Warunki uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy

Osobie, która utraciła zdolność do pracy zarobkowej w określonych warunkach przysługuje świadczenie z…

Umowa o dzieło

Pracodawcy stają obecnie przed niełatwym wyborem. Angażując pracownika, muszą określić formę zatrudnienia i…

Umowa zlecenia

Obecna sytuacja gospodarcza kraju sprawia, że przedsiębiorcy decydują się na takie ukształtowanie stosunku…

Jak najkorzystniej rozwiązać umowę o pracę? - wypowiedzenie

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na skutek złożenia jednostronnego oświadczenia przez pracownika…

Jak ogłosić upadłość?

Podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości to trudna decyzja dla wszystkich przedsiębiorców. W niektórych…

Wynagrodzenie jakie przysługuje pracownikowi podczas niezdolności do pracy

Pracownikowi, który jest czasowo niezdolny do pracy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej Kodeksem…

Nowe obowiązki pracodawców wysyłających pracowników do pracy w Niemczech

Minister gospodarki rozporządzeniem z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wymaganych dokumentów,…

Zatrudnianie pracowników z Rosji, Ukrainy i Białorusi

Stale rosnąca liczba osób wyjeżdżających z Polski za pracą i braki kadrowe, w…

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych

Niniejszy raport przedstawia zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej. Podwaliną pod…

Licencja w zakresie zarządzania nieruchomościami po 1 stycznia 2008 r.

Boom na rynku wtórnym spowodował, że wiele osób związało swoją przyszłość gospodarczą z…

Czas pracy pracowników w 2008 roku

Czas pracy, zaraz po zarobkach, jest najczęściej pojawiającym się zagadnieniem dotyczącym relacji pomiędzy…

Telepraca - bliżej potrzeb pracownika

Wraz ze wzrostem udziału środków komunikacji elektronicznej w życiu codziennym, także tym zawodowym,…

Telepraca - bliżej potrzeb pracodawcy

Zwolennicy telepracy mają nadzieję, że ta forma współpracy przyjmie się na gruncie polskim,…

Telepraca w ujęciu regulacji unijnych i prawa polskiego

Rozwój gospodarczy, wykorzystanie najnowszych technologii w biznesie oraz najnowsze światowe trendy powodują coraz…

Nietypowe formy czasu pracy cz. II

Obok podstawowego systemu czasu pracy powstały również nowe systemy pracy, których zadaniem jest przede…

Nietypowe formy czasu pracy cz. I

System pracy weekendowej, skrócony tydzień pracy, równoważny czas pracy, przerywany czas pracy, to…

Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia

Ostatnio jesteśmy bombardowani równymi doniesieniami prasowymi odnoszącymi się sytuacji młodych matek będących na…

Świadczenia na rzecz pracowników a fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie…