Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Składki ZUS od wynagrodznia osoby na świadczeniu przedemerytalnym

W 2005 roku zleceniobiorca pobierający świadczenie przedemerytalne pobierał również wynagrodzenie w wysokości 420 zł. Nie była odprowadzana składka emerytalna i rentowa, a tylko zdrowotna. Zleceniobiorca napisał oświadczenie o nie potrącanie mu składek ZUS. Czy mimo to należało potrącać składki?

W mojej ocenie fakt, iż zatrudniony zleceniobiorca posiadała prawa do świadczenia przedemerytalnego nie miał żadnego wpływu na zakres ubezpieczeń, do których powinien zostać zgłoszony z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy-zlecenia. W tym przypadku umowa zlecenia była obowiązkowym tytułem do ubezpieczenia i należało odprowadzać od niej składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe, a także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniobiorca mógł wyrazić także wolę zgłoszenia dobrowolnego do ubezpieczenia chorobowego. Brak konieczności zapłaty składek mógłby mieć ewentualnie miejsce w przypadku gdy zleceniobiorca był zatrudniony także u innych pracodawców na podstawie umowy zlecenia wcześniej zawartej.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.