Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Składki ZUS za rolnika zatrudnionego na umowę zlecenie

Rolnik zawarł ze mną umowę zlecenie w okresie od 15.10.1999 r. do 30.06.2006 r. Zarabiał miesięcznie 900-1000 zł brutto. Przy przyjęciu złożył oświadczenie, że jest rolnikiem i ma składki ubezpieczeniowe płacone w KRUS, i w związku z tym nie chce, żeby płacić za niego składek do ZUS. Płacone były tylko składki zdrowotne. Czy jest to prawidłowe? W świetle aktualnych przepisów wiem, że nie. Jednak jak taka sytuacja miała się do przepisów z tamtego okresu?

Od 1997 r. w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników istniał przepis (art. 3a ust. 1), zgodnie z którym ubezpieczenie w KRUS „ustawało z końcem kwartału, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu w KRUS . Obowiązująca zasada wskazuje, że rolnik płaci składki do KRUS pod warunkiem, że nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu (czyli nie jest ubezpieczony w ZUS) lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do zasiłku chorobowego ani do świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W związku z podjęciem zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia rolnik powinien zostać z mocy ustawy objęty ubezpieczeniami społecznymi w ZUS, a z końcem kwartału przestać być ubezpieczonym w KRUS. Po zakończeniu okresu zatrudnia i utracie obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia w ZUS, mógł w terminie 14 dni zgłosiwszy ten fakt w KRUS, zostać ponownie objęty ubezpieczeniem w kasie rozliczeń.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 3a ust. 1, art. 7 ust. 1 art. 16 ust. 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tj. Dz. U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 2006 r.

Tak wynika z art. 7 ust. 1 oraz art. 16 ust. 3 (tekst jedn. w DzU z 1998 r. nr 7, poz. 25 ze zm., w skrócie ustawa o usr)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.