Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Sprzedajesz za granicę? Jakie konto walutowe najlepsze?

Rachunek bankowy w złotych posiada niemal każda firma. Jednak na prowadzenie konta walutowego już nie wszyscy się decydują. Taką opcję wybierają zazwyczaj te przedsiębiorstwa, które prowadzą rozliczenia w obcej walucie. W którym banku rachunek jest najtańszy?

Przygotowując ranking kont walutowych dla firm, wzięliśmy pod uwagę następujące założenia:

Firma z Bułgarii chce otworzyć w Polsce rachunek walutowy w euro z możliwością rozliczeń w polskich złotych. Poprzez konto chce dokonywać rozliczeń w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, a także poza nią. Miesięcznie przedsiębiorca wykonuje;

1. przelewy internetowe: krajowe (w zł) oraz w UE oraz poza nią (w euro)

2. przelewy internetowe ekspresowe: krajowe (w zł) oraz w UE oraz poza nią (w euro)

3. Ma również 5 zdefiniowanych zleceń stałych, a wysokość obrotów na jego rachunku  to kilkanaście milionów euro w ciągu roku.

Aby lepiej zobrazować, który bank przy powyższych założeniach ma najlepszą ofertę, przydzieliliśmy punkty. Konta walutowe dla firm posiada 20 banków. Bank, który ma najkorzystniejszą ofertę w danym elemencie branym przez nas pod uwagę, otrzymuje 20 punktów, każda kolejna pozycja o punkt mniej. Jeżeli bank nie posiada danej funkcjonalności, nie otrzymuje punktów (szczegóły w tabeli).

  Nazwa konta Suma punktów
Bank BGŻ Firma Plan 2 125
FM Bank Rachunek walutowy 122
Meritum Bank Meritum Waluty 121
Alior Bank Rachunek Zarabiający 121
Raiffeisen Bank Oferta walutowa 116
Bank Pekao Pakiet Mój Biznes FX 100
BZ WBK Biznes Pakiet Optimum w EUR 97
Kredyt Bank Rachunek Ekstrabiznes 93
Deutsche Bank Konto walutowe 92
PKO BP Pakiet Biznes Waluta 87
ING Bank Śląski Oferta ING Direct Business 85
Multibank Rachunek walutowy 82
BNP Paribas Bank Polska SA Biznes Profit Premium 81
Getin Bank Pakiet Moja Firma Międzynarodowy 80
mBank mBIZNES max walutowy 79
Bank Millennium Rachunek Millennium Firma/Korporacja 77
Nordea Bank eFirma plus 74
BOŚ Rachunek bieżący 57
Bank Pocztowy Pocztowy Pakiet Biznesu 50
Bank BPH Rachunek pomocniczy 48

Po konto walutowe do Banku BGŻ


Pierwsze miejsce w naszym rankingu kont walutowych zajął Bank BGŻ z sumą punktów wynoszącą 125 i kontem Firma Plan 2. Bank nie pobiera opłat za prowadzenie konta, ale już opłata za zdefiniowane zlecenie stałe krajowe wynosi 2,50 zł. Koszt przelewu internetowego wynosi:

– krajowego – 1 zł

– do kraju Unii Europejskiej – 5 zł

– poza UE – 15 zł.

Przy przelewach internetowych ekspresowych zwiększają się koszty przelewów do państw UE (o 40 zł) i do pozostałych państw (o 30 zł).

Kolejne miejsca należą do FM Banku (122 pkt.) i jego Rachunku walutowego, a trzecie miejsce zajmuje Meritum Bank  (121 pkt.) z kontem Meritum Waluty oraz Alior Banku z Rachunkiem Zarabiającym. Czwarte miejsce należy do Raiffeisen Banku i jego Oferty walutowej (116 pkt.)

Najtańsze przelewy internetowe


Najtańsze zwykłe przelewy internetowe do państw UE oferuje Kredyt Bank (4,80 zł) i Bank Pekao SA (4,99 zł). Sporo banków za tę usługę pobiera 5 zł – m.in. Bank BGŻ, Alior Bank czy też BZ WBK i Multibank. Najdrożej, bo 20 zł, zapłacimy w Getin Banku, FM Banku i Nordea Banku. Z kolei w Banku Pocztowym w ogóle nie mamy takiej opcji.

W przypadku przelewów internetowych do państw spoza UE, najtaniej jest w Banku Zachodnim WBK – 9,50 zł oraz w Banku BGŻ – 15 zł. Z kolei najwięcej zapłacimy w PKO BP – 105 zł oraz w Banku BPH – 65 zł.

Najtańsze przelewy ekspresowe


Największe koszty przy rachunku walutowym generują przelewy zagraniczne, szczególnie ekspresowe. Wśród ofert, w których tego typu przelewy są najtańsze, dominuje (przy państwach z UE) Bank Pekao SA z kosztem 4,99 zł za przelew. Tylko o grosz więcej zapłacimy w Alior Banku. Najdrożej za tego rodzaju usługę liczy sobie Bank BPH – 140 zł. Z kolei Bank Pocztowy, Multibank i mBank nie oferują takich przelewów.

Przy ekspresach do państw spoza UE najtaniej jest w BZ BWK – 9,50 zł. Drugim w kolejności, najtańszym przelewem, jednak sporo droższym od tego oferowanego przez Bank Zachodni,  jest przelew w Meritum Banku za 30 zł. W FM Banku zapłacimy 40 zł, a w Banku BGŻ – 45 zł.

Najdroższe przelewy ekspresowe czekają na nas w Banku Pekao SA – 150 zł i w Banku BPH – 140 zł. Należy jednak pamiętać, że kwoty przyjęte przez nas do rankingu to kwoty minimalne, jakich mogą spodziewać się przedsiębiorcy przy realizacji przelewów z konta walutowego. Kwoty te są bowiem zależne od wielkości dokonywanego przelewu.

Koszt przewalutowania

Z kontem walutowym nierozerwalnie związana jest usługa przewalutowania. W części banków usługa ta nie wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. Raiffeissen, Alior Bank, Bank Pekao SA), w innych jest ona każdorazowo negocjowalna (np. BOŚ). Dodajmy, że standardowo w większości banków przewalutowanie następuje automatycznie (np. Multibank).

Indywidualnej negocjacji podlegają kursy walut (dla przelewów powyżej 10 tys. euro), także spread ustalany jest każdorazowo w zależności od wielkości transakcji (np. Multibank, Raiffeissen czy też ING Bank Śląski) lub w zależności od kursu walutowego obowiązującego danego dnia (np. Alior Bank).

Aby dokonać przewalutowania, klient może np. dokonać tego dzwoniąc do dealera walutowego lub skorzystać ze specjalnej internetowej platformy (Raiffeissen, ING Bank Śląski), czy też udać się w tym celu do oddziału banku.

Dokumenty potrzebne do założenia konta


Przedsiębiorstwo, które nie jest zarejestrowane w Polsce, jest zobowiązane do dostarczenia do banku m.in. wyciągu z rejestru przedsiębiorstw lub innego równorzędnego dokumentu potwierdzającego, że podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Konieczność przetłumaczenia na język polski dotyczy także wszystkich innych dokumentów, których wymaga instytucja. Dodatkowe dokumenty pojawiają się w sytuacji, gdy klient nie  jest rezydentem i nie ma siedziby w państwie będącym stroną Konwencji Haskiej. Wówczas jego dokumenty rejestrowe muszą być uwierzytelnione za zgodność z prawem kraju wystawienia przez jedną z poniższych instytucji:

1. polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną właściwą ze względu na siedzibę nierezydenta,

2. miejscowego notariusza w krajach, w których nie ma polskich placówek dyplomatycznych,

3. jednostkę, którą bank zaakceptował do tego celu.

Wymagany jest także certyfikat rezydencji wydany przez właściwy dla miejsca siedziby nierezydenta urząd podatkowy, stwierdzający, w jakim kraju klient płaci podatki. Pełna lista dokumentów dostępna jest na stronach poszczególnych banków.


Barbara Sielicka
Honorata Miś

Bankier.pl
[email protected]

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.