Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Umorzone udziały w sp. z o.o. a ilość głosów na zgromadzeniu wspólników

Wspólnicy sp. z o.o. objęli udziały w wysokości 60%, 30% i 10%, a jeden udział zapewniał jeden głos na ZW. Umorzono udziały wspólnika posiadającego 60% w kapitale zakładowym. Ile % głosów reprezentują teraz wspólnicy na zebraniu ZW: 30% i 10% czy 75% i 25% ?

Umorzeniu udziału skutkuje tym, że udział taki przestaje istnieć i traci byt prawny. W takim przypadku kontrolę nad spółką zachowują dotychczasowi wspólnicy, gdyż nikt umorzonych udziałów nie nabył. Skoro umorzone zostały udziały jednego ze wspólników, to teraz pozostałe istniejące udziały stanowią całość udziałów w kapitale zakładowym spółki i razem wynoszą 100%. W takim przypadku właściciele udziałów reprezentują na Zgromadzeniu Wspólników liczbę głosów proporcjonalną do swoich udziałów tj. 75 % i 25 %.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Art. 199 ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.