Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Warunki zwolnienia z ZUS dla emeryta prowadzącego własną działalność

Jestem emerytem i prowadzę działalność sezonowo (naprawiam rowery). Prowadzę książkę przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Do tej pory nie płacę składki na ubezpieczenie zdrowotne, bo moja emerytura jest niższa od najniższej krajowej i niskie dochody. W przyszłym roku skończę 75 lat i dostanę dodatek opiekuńczy i wtedy przekroczę najniższą krajową. Czy będę musiał płacić składkę zdrowotną, która zabierze mi 50% dochodów, co nie ma nic wspólnego z 8,5% podatkiem?

Emeryt lub rencista, który pobiera świadczenie emerytalne/rentowe (brutto) w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1750,00 zł, a w 2016 będzie 1850,00 zł brutto) i:

1) uzyskuje dodatkowe przychody tytułu działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (od marca 2015 r. jest to 440,23 zł),

lub

2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej,

jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej przez siebie działalności. Zwolnienie jest możliwe tylko przy zaistnieniu powyższych warunków.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

art. 82 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz.U.2015. poz. 581 ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.