Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Wybrano najlepsze pomysły na biznes

W wyniku I edycji konkursu „Kapitał  na rozwój” trzech laureatów uzyskało  środki na realizację opisanych w biznesplanach projektów. Od 15 marca 2010 roku rozpoczyna się nabór do II edycji konkursu organizowanego przez Podlaski Fundusz Kapitałowy.

W ramach I edycji konkursu Podlaski Fundusz Kapitałowy wytypował trzy projekty. Dwie firmy otrzymały łącznie 2 mln zł na realizację swoich przedsięwzięć. Jeden z laureatów konkursu, przy pomocy Podlaskiego Funduszu Kapitałowego, pozyskał kapitał na sfinansowanie projektu z innego źródła. Podlaski Fundusz Kapitałowy przy finansowaniu ww. przedsięwzięć wykorzystał różne instrumenty finansowe: w jednej z firm PFK zostało udziałowcem, drugiej została udzielona pożyczka. Wszystkie firmy skorzystały z pomocy doradczej. Laureaci I edycji konkursu funkcjonują w różnych branżach. Są to usługi finansowe, działalność kinowa oraz branża motoryzacyjna. Konkurs był realizowany z funduszy własnych PFK.

– Konkurs wzbudził duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców z całej Polski. Miarą tego zainteresowania niech będzie fakt, że wszystkie wnioski, jakie wpłynęły na konkurs ponad pięciokrotnie przewyższyły jego budżet, który wynosił 5 mln złotych – mówi członek zarządu Podlaskiego Funduszu Kapitałowego Agnieszka Kurajew.

W odpowiedzi na tak duże zainteresowanie PFK organizuje drugą  edycję konkursu „Kapitał na rozwój”. Swoje projekty  mogą składać osoby, które mają pomysł i szukają źródeł na jego sfinansowanie. Jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 1 mln zł dofinansowania w formie: objęcia przez Podlaski Fundusz Kapitałowy mniejszościowego udziału w kapitale spółki lub pożyczki. Tak jak poprzednia edycja konkursu, tak i ta, jest organizowana ze środków własnych funduszu.

– Stopniowo wyczerpują  się środki dotacyjne dla firm w ramach pomocy UE. Ten fakt oraz duże zainteresowanie poprzednią edycją konkursu skłoniły nas do jego kontynuacji – mówi Agnieszka Kurajew.

Udział w I etapie konkursu polega na wypełnieniu bardzo prostego formularza tzw. „Karty Projektu” (do pobrania ze strony internetowej albo w siedzibie Podlaskiego Funduszu Kapitałowego). Formularz „Karty Projektu” należy złożyć w siedzibie Podlaskiego Funduszu Kapitałowego w Białymstoku przy ulicy Starobojarskiej 15 lub przesłać mailem na adres: [email protected] w dniach od 15 marca do 19 kwietnia 2010 do godziny 15.00. 

Złożone „Karty Projektów” zostaną poddane analizie formalnej. Ci, którzy przejdą ten etap, poproszeni zostaną o przedstawienie biznesplanów.  Podstawą oceny projektów będą: dokonania zawodowe osób zarządzających, zakładana stopa zwrotu z inwestycji, oryginalność projektu oraz znajomość branży, w której  będzie realizowany projekt . Po analizie ekonomiczno-prawnej biznesplanów autorom najlepszych projektów Podlaski Fundusz Kapitałowy zaoferuje podpisanie umów inwestycyjnych.

Więcej szczegółów i informacji na temat konkursu (w tym „Karta Projektu”) można znaleźć na stronie www.konkurspfk.pfrr.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.