Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zasady sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Czy wspólnik w spółce z o.o. może sprzedać swoje udziały w przedsiębiorstwie dowolnej osobie po dowolnej cenie? Co do zasady sposób zbycia udziałów reguluje zawarta między udziałowcami umowa – pisze „Rzeczpospolita”. W przypadku gdy zapisy umowy nie zawierają żadnych zastrzeżeń to sposób sprzedaży przez wspólnika należącej do niego części firmy leży wyłącznie w jego gestii.

„Pozostali wspólnicy, o ile są zainteresowani kupnem tych udziałów, mogą podjąć negocjacje ze wspólnikiem zbywającym udziały i zaproponować mu określoną cenę. Jednak propozycja zgłoszona przez pozostałych wspólników nie rodzi żadnych obowiązków po stronie zbywcy. Wynika to z faktu, że udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są zbywalne i mogą być, co do zasady, zbyte po cenie określonej pomiędzy ich sprzedawcą (ustępującym wspólnikiem) a kupującym” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

„Inaczej będzie, gdy na podstawie art. 182 § 1 kodeksu spółek handlowych zbywalność udziałów danej spółki została uzależniona od zgody spółki (jej organów) albo ograniczona w inny sposób. Należy pamiętać, że zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 7 września 1993 r. umowa zbycia udziału zawarta bez stosownego zezwolenia spółki stanowi czynność bezskuteczną zarówno wobec spółki, jak i w stosunkach między stronami czynności” – pisze „Rzeczpospolita”.

Więcej w „Rzeczpospolitej”, w artykule . „Jak sprzedać udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”, autorstwa Michała Badowskiego

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.