Jeśli prowadzisz biznes w tych branżach otrzymasz wsparcie od państwa

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało nową listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, które obowiązują od początku roku. To właśnie one decydują, które branże mogą być wspierane przez państwo.

Foto: FORUM/ Marek Skorupski

Każdego roku publikowana jest nowa lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, nie inaczej było w tym roku. MPiT opublikowało listę 15 nowych branż, które mogą ubiegać się o pozyskanie dotacji na rozwój innowacji. Dlatego przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze by ich projekty realizowane były w obszarach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami.

Z funduszy unijnych przeznaczonych na wsparcie badań, rozwoju i innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) będą finansowane wyłącznie projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji, czyli tych o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym.

Aktualna lista krajowych inteligentnych specjalizacji

Zdrowe społeczeństwo

KIS 1. Zdrowe społeczeństwo

Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa

KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty  i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

Zrównoważona energetyka

KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady

KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady

Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe  (w ujęciu horyzontalnym)

KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy  i nanoprodukty

KIS 9. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe

KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne

KIS 11. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna

KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

KIS 13. Fotonika

KIS 14. Inteligentne technologie kreacyjne

KIS 15. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*