Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Pomoc de minimis – co to jest i kto może skorzystać?

Przedsiębiorca może ubiegać się o pomoc de minimis różnych formach: na szkolenia, inwestycje, ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych. Jest to publiczne wsparcie firmy, nie naruszając przy tym konkurencji.

Fot. YAY Foto

Pomoc de minimis funkcjonuje już od 2014 roku. Przeznacza się ją na rozwój przedsiębiorstw, a jej celem nie jest ratowanie firm, które są w kiepskiej sytuacji finansowej. W ramach jednego podmiotu wartość pomocy de minimis może sięgnąć 200 tys. euro. Może one przybrać postać szkoleń, inwestycji, ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych.

Pomoc de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. To właśnie w niej zostało zapisane, że państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu 3 lat, na poziomie 200 tys. EUR brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR.

Jednak nie każdy może skorzystać z pomocy de minimis. W unijnym rozporządzeniu zawarta została także liczba podmiotów wykluczonych z możliwości uzyskania takiego wsparcia. Do nich należą m.in.:

  • Przedsiębiorcy, którzy działają w sektorze rybołówstwa i akwakultury
  • Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją podstawowych produktów rolnych
  • Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych

 

Jak i gdzie aplikować o pomoc de minimis?

Aby móc ubiegać się o pomoc de minimis należy:

  1. Wypełnić wniosek o ubieganie się o pomoc de minimis,(dostępny jest w na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który zawarty jest w rozporządzeniu zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis)
  2. Przedstawić informację o dokonaniu wydatku ze środków funduszu rehabilitacji;
  3. Wykazać uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
  4. Przedstawić informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymałeś w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis.

Następnie całą dokumentację należy dostarczyć Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, która znajduje się przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.