Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Kredyt z gwarancją de minimis – Co to jest? Jak złożyć wniosek?

Wielu przedsiębiorców w poszukiwaniu źródeł  finansowania często wybiera kredyt. Jednak młode firmy, ze względu na niską zdolność kredytową mogą mieć problem ze zdobyciem kapitału. Rozwiązaniem może być kredyt z gwarancją de minimis.

Foto: YAY Foto

Kredyty obrotowe i inwestycyjne zabezpieczone gwarancją de minimis są produktem powstałym w wyniku umowy Banku Gospodarstwa Krajowego z bankami komercyjnymi, przeznaczonym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zatem BGK, w imieniu państwa staje się gwarantem i bierze na siebie odpowiedzialność za spłatę zobowiązań przedsiębiorcy, w przypadku utraty przez niego płynności finansowej. W związku z tym gwarancja de minimis nie stanowi dotacji pieniężnej, a co za tym idzie nie wiąże się z przekazaniem bezpośrednio środków finansowych przedsiębiorcy. Dodatkowo, jak podkreśla BGK, pomoc udzielona przez bank nie rodzi także żadnych skutków podatkowych.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Gwarancja udzielona przedsiębiorcom niesie dla nich dużo korzyści. Wśród nich można wymienić przede wszystkim dostępność do kredytu dla młodych firm albo dla tych, którzy nie posiadają odpowiedniego majątku na zabezpieczenie kredytu. Ponadto zapewnia elastyczność w dysponowaniu własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego. Kolejną, ale również istotną zaletą jest możliwość obniżenia kosztów całego kredytu.

Przedsiębiorca, który skorzysta z gwarancji de minimis może zabezpieczyć do 60 proc. kwoty kredytu, maksymalnie 3,5 mln zł. Jest udzielana na okres do 27 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego, zaś w przypadku kredytu inwestycyjnego na 99 miesięcy. Stawka prowizji za udzieloną gwarancję w obu przypadkach wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Pozyskane środki z kredytu obrotowego zabezpieczonego gwarancją de minimis można przeznaczyć na:

Nieco inaczej muszą być spożytkowane środki pozyskane z kredytu inwestycyjnego zabezpieczonego gwarancja de minimis. W tym przypadku można sfinansować:

  • Budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą
  • Zakup samochodów, maszyn oraz urządzeń

Kto i jak może skorzystać z kredytu z gwarancją de minimis?

Aby móc ubiegać się o kredyt z zabezpieczeniem przez BGK, firma musi spełnić kilka kryteriów. Pierwszym z nich jest nie posiadanie wpisu wykluczającego z możliwości uzyskania kredytu w systemie, w którym podlegają weryfikacji przez Bank Kredytujący np. BIK. Ponadto taki przedsiębiorca nie może posiadać zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS. Kolejnym czynnikiem, który decyduje o przyznaniu kredytu jest brak prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji, a ponadto w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, nie posiadali wypowiedzianej żadnej ekspozycji kredytowej lub ekspozycji kredytowej zaliczonej w Banku Kredytującym. Co więcej taki przedsiębiorca nie może mieć zobowiązań do zwrotu pomocy publicznej. Ostatnim warunkiem, decydującym przyznanie kredytu z gwarancją de minimis jest nieprzekroczenie limitu. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro lub 100 000 euro (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.

Jeśli te warunki zostały spełnione, to właściciel firmy może już przejść do wyboru Banku Kredytującego.

Banki udzielające kredyty z gwarancją de minimis

Alior Bank SA
Bank BGŻ BNP Paribas SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank Millennium SA
Bank Ochrony Środowiska SA
Bank Pekao SA
Bank Polskiej Spółdzielczości SA i zrzeszone banki spółdzielcze
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Idea Bank SA
ING Bank Śląski
Krakowski Bank Spółdzielczy
mBank SA
Nest Bank SA
PKO Bank Polski SA
Santander Bank Polska SA
SGB Bank SA i zrzeszone banki spółdzielcze
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Procedura ubiegania się o kredyt z gwarancja de minimis praktycznie nie różni się od ubiegania się o zwykły kredyt. Wszelkich formalności przedsiębiorca powinien dopełnić w Banku Kredytującym, zatem nie ma konieczności kontaktowania się osobno z BGK, ani z innymi dodatkowymi instytucjami. W banku należy złożyć jedynie standardowy wniosek o kredyt oraz dodatkowo wniosku o przyznanie gwarancji de minimis.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.