Polski Instytut Badań i Rozwoju

Działalność: Polski Instytut Badań i Rozwoju realizuje program inwestycyjny w ramach programu BRIdge Alfa. Podmiot poszukuje wypracowanych przez naukowców nowatorskich rozwiązań, które można skomercjalizować. Komercjalizacja pomysłów na wczesnym etapie rozwoju wymaga przeprowadzenia szeregu prac, które określą potencjał przemysłowy technologii. Do działań tych należy zaliczyć m.in. przeprowadzenie analiz technologicznych i biznesowych, realizacja proof-of-concept, jak również prowadzenie negocjacji z potencjalnymi odbiorcami technologii w zakresie jej parametryzacji.

 

Na jakim etapie musi być projekt: fundusz inwestuje w bardzo wczesnej fazie projektu już na etapie seed.

Jakie branże: chemia, biologia, elektronika, robotyka, medycyna, energetyka, ekologia, transport, informatyka, elektronika

Kwota inwestycji: fundusz udziela finansowego wsparcia w kilku etapach. Pierwsza inwestycja nie przekracza  100 tys. zł. Kolejne fazy procesu pre oraz inkubacji mogą zakończyć się inwestycją w kwocie do 1 mln zł.

Przykłady inwestycji: brak wejść kapitałowych, fundusz rozpoczął działalność pod koniec 2016 roku

Kontakt dla pomysłodawców:

POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU
ul. Forteczna 2
01-540 Warszawa
e-mail: [email protected]

Strona www: pibir.pl

 

Komentarze

Avatar

PIBiR

15 września 2017 Odpowiedz

Podany adres PIBiR nie jest aktualny. Aktualny adres można znaleźć na stronie http://pibir.pl/kontakt/

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*