Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak przedsiębiorca może uczestniczyć w zamówieniach publicznych?

Wielu przedsiębiorców dostrzega swoją szansę we współpracy z samorządem czy też państwem, Jednak aby móc ubiegać się o udział w zamówieniach publicznych koniecznie trzeba spełnić kilka warunków.

Fot. YAY Foto

Jakie są tryby zamówień publicznych?

Trybem udzielenia zamówienia publicznego nazywamy formę prowadzenia postępowania o zamówienia publiczne. Podstawowym trybem zamówienia publicznego są:

 • Przetarg nieograniczony
 • Przetarg ograniczony

Pierwszy z nich, czyli przetarg nieograniczony jest dedykowany dla wszystkich zainteresowanych wykonawców, którzy złożą swoją ofertę. W przypadku przetargu ograniczonego swoje oferty mogą składać jedynie zaproszone podmioty. Do pozostałych trybów zaliczamy jeszcze:

 • Negocjacje z ogłoszeniem – w tym przypadku, zamawiający ogłasza postępowanie, po czym wykonawcy składają swoje oferty wstępne, które nie zawierają ceny, bowiem najpierw zamawiający prowadzi negocjacje
 • Negocjacje bez ogłoszeń – w tym przypadku, zamawiający zaprasza wybranych wykonawców, z którymi negocjuje warunki umowy
 • Dialog konkurencyjny — jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert;
 • Zamówienia z wolnej ręki – w tym przypadku zamawiający zaprasza do udziału w przetargu tylko jeden podmiot, z którym następnie negocjuje warunku umowy
 • Zapytanie o cenę – w tym wypadku zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert
 • Partnerstwo innowacyjne – polega ono na zaproszeniu wykonawców za pomocą publicznego ogłoszenia. Następnie zamawiający przechodzi do etapu negocjacji, po czym zaprasza do składania ofert np. na opracowanie innowacyjnego produktu
 • Licytacje Elektroniczne — za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych. w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Gdzie szukać zamówień publicznych?

Podstawowym miejscem, gdzie można znaleźć informacje na temat zamówień publicznych, jest strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych. To właśnie za pośrednictwem tej strony można znaleźć, pasujące pod typ działalności zamówienie publiczne

Jak szukać przetargów krok po kroku

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wystarczy kliknąć „Przeglądaj” w zakładce „Ogłoszenia BZP”, która znajduje się po lewej stronie. Dzięki temu wyświetlone zostaną wszystkie aktualne zamówienia publiczne. Istnieje również możliwość przefiltrowania ich, tak aby dopasować, chociażby do rodzaju czy miejsca prowadzonej działalności. Alternatywnym sposobem jest poszukiwanie zamówień publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki.

Jak szukać zamówień publicznych krok po kroku

Kto może uczestniczyć w zamówieniu publicznym?

O tym, kto może ubiegać się o udział w przetargu na zamówienie publiczne mówi Prawo zamówień publicznych. Wśród ogólnych warunków podlegający ocenie, które są wymieniane to:

 1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadanie wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. dobra sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warto jednak zauważyć, że ustawa daje możliwość stworzenie własnych kryteriów podmiotu zamawiającego.

Przeczytaj także na MamBzines.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.